مهاجرت آهوهای ايرانی به عراق


آفتاب: چندی برخی از خبرگزاری های تخصصی محیط زیست به موضوع ناامنی زیستگاه آهوی ایرانی در غرب کشور پرداختند و هشدار دادند که این موضوع مهاجرت آهوان به کشور عراق را در پی داشته است. اما رئیس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست این امر را طبیعی می داند.

"حسین محمدی" در مورد این گفت: «آهوهای قسمت غربی کشور، در زیستگاه هایی مانند سومار، منطقه فکه و عین خوش در ایلام که در مرز عراق و ایران هستند، زیست می کنند.»

وی ادامه داد: «این مناطق زیستگاهی بین دو کشور مشترک است و در بسیاری مواقع به دلیل عوامل مختلف از زیستگاه شان در ایران به سمت دیگر زیستگاه در کشورعراق مهاجرت و یا در اصطلاح "گدار" می کنند.»

محمدی افزود: «این امر نه تنها آهوها که قوچ و میش ها را هم شامل می شود‏، برای مثال در منطقه "کولیک"، "بینا" و "بیجار" کل و بزها و قوچ*ها و میش ها به عراق مهاجرت می کنند و بر می گردند، چون زیستگاه های اصلی آنها نوارهای مرزی است.»

او در رابطه با اینکه گفته می شود این مهاجرت ها به علت تخریب زیست ها‏، ناامنی و وجود شکارچی است، گفت: «این گونه نیست و این مهاجرت های فصلی، کاملا طبیعی است.»

"غلامرضا ابدالی"، معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان ایلام نیز در همین رابطه گفت: «نه تنها آهوان بلکه تمام کل و بزهایی که در زیستگاه هایی مانند سومار دراستان کرمانشاه و فکه درایلام هستند اقدام به مهاجرت می کنند.»

او ادامه داد: «بزرگ ترین زیستگاه آهو در منطقه کولیک است درمرز ایران و عراق و یک منطقه حفاظت شده و بکر و طبیعی است و آهوان در این زیستگاه در برخی اوقات سال اقدام به مهاجرت می کنند.»

به گفته ابدالی این مهاجرت به خاطر عواملی مانند گرما و کاهش آب و علوفه است و حیوانات به مناطقی مهاجرت می*کنند که آب و علوفه بیشتری داشته باشد واین مناطق ممکن است ایران و یا عراق باشد اما این مهاجرت دائمی نیست و با مساعد شدن شرایط باز می*گردند.

وی افزود: «ناامن شدن ایستگاه ها هم ممکن است صادق و مهاجرت حیات وحش را در پی داشته باشد.»

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان ایلام تصریح کرد:« این محل ها به عنوان گدار(گذرگاه) شناخته می شود و نمی توان گفت این حیات وحش ساکن خاک ایران هستند و یا عراق.»

ابدالی گفت: «بسیاری از گونه ها مانند هوبره و پرندگان کمیاب شکاری نیز به طور مرتب از عراق به ایران و از ایران به عراق مهاجرت می کنند و امر غیرطبیعی نیست.»

او افزود: «هم اکنون منطقه حفاظت شده کولیک خالص ترین نژاد قوچ و میش ارمنی را در خود جای داده است و کل و بز، سیاه گوش و گربه های وحشی نیز در این منطقه وجود دارند.»

بزرگ ترین زیستگاه های آهوی غرب کشور بیات و کلات دراستان های ایلام و سومار درکرمانشاه است که هر دو در مرز مشترک ایران و عراق قرار دارد.


منبع :افتاب