چرا عروس هلندی گاز میگیرد؟چه چیزی موجب ترسیدن عروس هلندی میشود ؟واوو! پرنده جدیدتان یا پرنده ای که سالهاست نزد شماست شما را گاز گرفته است و دست شما خونریزی دارد !در این زمان هم احساس و هم انگشت شما اسیب دیده است و شما برای هر دو ناراحت هستید و ممکن است فکر کنید پرنده تان دیگر شما را دوست نخواهد داشت و دیگر رابطه قدیمی بین شما برقرار نخواهد بود . احتمال اینکه در این زمان شما بسیار عصبانی شوید و برای مدتی از ترس اینکه دوباره توسط پرنده گاز گرفته شوید او را بیرون نیاورید وجود دارد . گاز گرفتن پرنده اصلا مشکل غیر قابل حل و مهمی نیست . گاز گرفتن دلالیل مختلفی دارد که با توجه به شرایطی که پرنده در ان قرار دارد میتوان دلیل را تشخیص داد .
علامت های هشدار دهنده :

ککاتیل (عروس هلندی ) معمولا قبل از گاز گرفتن علائمی از خود نشان میدهد که شما با توجه به این علائم میتوانید عقب نشینی کنید و مانع اینکه ککاتیل شما را گاز بگیرد شوید .صدای فس فس ،باز کردن پرهای دم ،گشاد شدن مردمک چشم ها ،پناه اوردن به یک گوشه ،پریدن متوالی به مکان های مختلف قفس ،جمع کردن پرهای بدن که باعث میشود لاغر تر به نظر برسد ،خواباندن پرهای سر و در اخر باز کردن منقار از این علائم است .اگر شما قبل از اینکه عروس هلندی شما را گاز بگیرد عقب نشینی نکنید دچار حمله او میشوید و او شما را گاز خواهد گرفت .


اگر شما هنگامی که میدانید او حالت تهاجمی دارد عقب نشینی نکنید او را عصبانی تر و پرخاشگر تر میکنید که باعث میشود ککاتیل شما را محکم تر و دردناک تر گاز بگیرد .اگر شما به گاز گرفتن ککاتیل واکنشی بسیار تند و منفی نشان دهید باعث میشوید این گاز چند بار دیگر نیز تکرار شود . شما باید واکنش منفی خود را در زودترین زمان ممکن هنگامی که میدانید ککاتیل گاز خواهد گرفت تمام کنید .پرنده خود را به روی زانوی خود قرار دهید سپس در مکانی که به استند بازی یا قفس نزدیک است بنشینید تا احساس ارامش بیشتری کند .

با او به ارامی صحبت کنید و سعی کنید به او اگر باز هم تمایل به گاز گرفتن داشت با تحکم گفتار اجازه ندهید .اما به هیچ وجه به روی نوک ککاتیل خود نزنید چون نوک ککاتیل قسمت حساسی از بدنش است که دارای پایانه های عصبی ،رگ و گیرنده های درد است .نکته ای که در این باره وجود دارد این است که نوک ککاتیل بسیار حساس است وممکن است به راحتی اسیب ببیند و یا بشکند .

چرا پرندگان گاز میگیرند ؟؟!:


پرندگان حیواناتی جنگجو نمی باشند . انها حیوانات کوچکی هستند که در طبیعت معمولا به عنوان طعمه یاد میشوند پس باید توانایی هایی فیزیکی مانند وزن بدن ،منقار ،پنجه و... داشته باشند تا در برابر دشمنان از خود دفاع کنند و از چنگ انها رهایی پیدا کنند .هنگامی که پرنده احساس خطر کند یا حس کند عاملی دارد تهدیدش میکند سریعا حالت دفاعی میگرد و پرواز میکند که این یک حالت کاملا غریزی است .بر طبق مطالعاتی که دانشمندان انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پرندگان اگر بفهمند هیچ راه فراری برایشان نیست و تحت هیچ شرایطی نمیتوانند با پرواز رها شوند گاز خواهند گرفت .پرندگان در طبیعت از منقار خود برای گاز گفتن استفاده نمیکنند بلکه انها از منقار خود برای غذا خوردن ،اشیانه ساختن و غذا دادن به بچه و ... استفاده میکنند .هرچند اگر عامل خارجی به قلمرو انها ت-جاوز کند انها به صورت غریزی با استفاده از نوک و پنجه خود سعی بر دور کردن عامل خارجی از خانه خود می کنند .

مترجم:پارنیا.خ

منبع:cockatielcottage

ادامه دارد ...