خرگوشCheckered Giantگوناگونی :

بدن این خرگوش سفید است .این خرگوش بر روی دماغ خود لکه ای مشکی به شکل پروانه ،دایره ای مشکی زیر دو چشم نقطه ای مشکی روی دو گونه و خطی روشن بر روی ستون فقرات خود دارد .

وزن:

وزن نر ها در این گونه بالای 11 پوند و وزن ماده ها بالای 12 پوند است .

خصوصیات فیزیکی :

بدن این خرگوش بلند و دارای حالتی قوسی شکل است . این گونه سنگین ترین گونه در بین نژاد ارچ می باشد . این خرگوش دارای پهایی بلند و گوشهایی بلند و عمودی می باشد .

شخصیت:

این گونه میتواند یک خرگوش خانگی غول اسا باشد .برای این گونه دست زدن به گوشها اصلا خوشایند نمی باشد .

نوع خز و اراستن ان :

این خرگوش دارای خزی کوتاه است که نگهداری از ان بسیار اسان می باشد . شما باید هفته یک یکبار خز خرگوش خود را برس بکشید اما به یاد داشته باشید در فصل ریزش مو بیش از هفته ای یکبار نیاز به برس کشیدن است .

مترجم :پارنیا.خ
petpeoplesplace