از دام عنکبوت برای پسران تا آزار و اذیت دختران توسط گرگ ها!
دختر جوانی توسط گرگ های سیاه ربوده شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت؛ گرگ های سیاه توسط پلیس بازداشت شدند؛ گرگ ها محاکمه شدند؛ گرگ ها ***** شدند!این روز ها به کار بردن اسامی و صفات اشتباه ولی عامه پسند برای حیوانات بسیار شایع شده است. از به کار بردن اسامی یوز پلنگ و پلنگ و ببر و جگوار و پانتر به جای هم در رسانه ها تا القای باورهای نادرست در مورد خونخواری و حملات بی دلیل و آدم خواری و…به گزارش دیده بان حقوق حیوانات یکی از شایع ترین خطاهای روزمره، به کار بردن صفات نادرست برای حیوانات در اخبار حوادث رسانه هاست. هر روز اخبار بیشماری از سرقت های شبانه خفاشان، حمله عقرب های سیاه به زنان و کودکان، ***** گرگ های درنده به دختران جوان، قتل های سریالی خفاش های شب، گرفتار شدن جوانان در دام عنکبوت، اقدام کفتار صفتان در بر هم زدن امنیت عمومی و حمل مواد توسط شغال ها می خوانیم، بدون اینکه احساس کنیم این اخبار اجحاف به حقوق حیوانات است و چنین رفتارهایی فقط و فقط در جوامع بشری رخ می دهد.رسانه های زرد در این اشتباه پیشرو هستند و برای هر شکل جنایت، حیوانی را آماده بدنام کردن در آستین دارند. متاسفانه رسانه های معتبر نیز گاه از این عبارات استفاده می کنند. خلافکاران محترم هم برای انتساب به حیوانات و کسب محبوبیت بیشتر در بین همقطارانشان اقدام به آلودن نام حیوانات می کنند. پلنگ و عقاب و گرگ خصلتهای ارزشمندی از قدرت و شوکت و هیبت دارند که خلافکار را پر جذبه تر(!) می کند. عقرب و رتیل و خفاش نیز به نوعی؛ اما در اخبار، نام حیوانات بیشتر رنگ و بوی تحقیر دارد تا اقتدار و در هر دو حال دید مردم عادی به حیوانات تخریب خواهد شد؛ دیدی که به دستور عقل و منطق و شرع باید با مهر همراه باشد.کشتار بی دلیل حیوانات از سر ترس و توهم، محصول مخفی چنین اخباری است. با عادت به چنین اخباری مدیر خانواده حق دارد برای صیانت از خانواده گربه و کلاغ را بترساند؛ اعضای خانواده حق دارند از مورچه بترسند و در این میان عاقبت برخورد هر حیوانی با بشر، مرگ است. کودکی که روزانه از ارتباط با گرگ و عنکبوت و پلنگ و عقرب در جامعه حذر می کند، چگونه در طبیعت برای حیواناتی که همواره با خباثت تصویر می شوند حق حیات قایل خواهد بود؟ چگونه حیات را حق جانداران بداند وقتی همواره عنکبوت ها برایش دام اعتیاد بافته اند و عقرب ها و رتیل ها مترصد گزشند؟ چگونه پلنگ را اقتدار طبیعت بداند وقتی “حمید پلنگ” به خانواده اش متلک می گوید و اهل محل از او بیزارند؟رسانه ها مورد نظارت هستند؛ مردم به حقانیت رسانه ها باور دارند و رسانه را نوری می دانند که تاریکی ها را روشن می کند. رسانه وظیفه دارد از انتشار اخبار کذب جلوگیری کند و روشنگر باشد؛ ولی آیا محدودیت القای نکاتی اشتباه در پس پرده، مثل آنچه بیان شد نیز در قانون دیده شده؟ آیا چنین القایی از نظر اخلاقی مجاز است؟در روزگاری که رسانه ها هر روز “*****گری حیوانات” را ترویج و تبلیغ می کنند، ناموس طبیعت ایران، یوز، در حال جدال با انقراض است و پلنگ، اقتدار این طبیعت بر دکل برق تیرباران می شود.
arw.ir