۸۰ گونه جانوری ایران در خطر انقراض

بنابر اعلام مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست؛ درحال حاضر نزدیک به ۱۱۳۰ گونه جانوری مهره*دار در کشور شناسایی شده که نزدیک به ۸۰ گونه(۷ درصد) از آنها درمعرض انقراض قرار دارند.
به گزارش ایلنا، حسین محمدی (مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست) در نشست خبری معاونت محیط طبیعی این سازمان که در نمایشگاه بین*المللی محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه ۷ درصد از گونه*های جانوری ما در خطر انقراض است، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۱۳۰ گونه جانوری مهره*دار شناسایی شده در محیط زیست ما وجود دارد که براساس ارزیابی IUCN نزدیک به ۸۰ گونه درمعرض انقراض قرار دارند.
او ادامه داد: البته این در مقایسه با آمار جهانی ما که در حدود ۱۰ درصد است؛ حدود سه درصد کمتر است.
او ادامه داد: برای حفاظت از این گونه**ها ما طرح جامع مدیریت حیات وحش را که دارای ۴ پروژه است به مرحله اجرا درآورده*ایم که یکی از آن*ها طرح مدیریت گونه**های در معرض تهدید است که در مراحل تصویب کمیسیون ماده ۳۲ قرار دارد.
محمدی تصریح کرد: چون سال ۹۰ اولین سال شروع برنامه است، پیش بینی کرده*ایم که بودجه آن را در پروژه حفاظت از گونه**ها اختصاص دهیم.
او افزود: برای گونه**های در معرض خطری که در لیست IUCN است مطالعات آغاز شده و برای ۱۰ گونه اقدامات را آغاز کرده*ایم.
رییس دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این گونه**ها شامل: سمندر لرستان،‏ْ ماهی کوه قال، ماهی افینوس کنو، گوزن زرد، پلنگ، میش مرغ، اوبره، افعی لطیفی و افعی زنجانی است.
او اعلام کرد: در لایحه اعتباری این سه طرح حدود ۸ میلیارد تومان پیش بینی شده که سهم پروژه حفاظت از گونه**ها ۵/۳ میلیارد تومان است.
او سایر طرح**های حفاظت از زیست بوم را احیای زیستگاه**ها و احداث ساختمان کنوانسیون رامسر اعلام کرد.

دیده بان حقوق حیوانات