دانشمندان مدت هاست که می دانند شامپانزه ها، دلفین ها، کلاغ ها و حتی هشت پا ها درست مثل انسان از ابزار برای شکار و تغذیه استفاده می کنند. اما گویا این فهرست پایان ناپذیر است و امروز باید خودمان را برای عجیب ترین آنها آماده کنیم؛ بله یک ماهی!
عکاسان طبیعت در سواحل کشور استرالیا با یک پدیده جدید و عجیب روبرو شده اند که اصلا انتظار آن نمی رفت. ماهی ها در درخت تکاملی در رده های پایینی از تکامل مغز قرار دارند، بنابراین هیچ گاه تصور نمی شد که یک ماهی درحال استفاده از ابزار دیده شود. این ماهی استرالیایی، صدف های دریایی لذیذی را انتخاب می کند، آنها را در دهان می گیرد و با قدرت به صخره های ساحلی می کوبد.
زاویه برخورد و نحوه در دهان گرفتن صدف ها به گونه ای است که دهانه آن بعد از چند برخورد باز شده و ماهی می تواند یک شکم سیر، صدف نوش جان کند. البته بسیاری از دانشمندان این روش بیرون آوردن غذا از دل صدف را در دسته استفاده از ابزار رده بندی نمی کنند. این دانشمندان معتقدند که ابزار باید توسط جانور حمل و علیه شیء دیگری استفاده شود. اما از یک ماهی فاقد دست و پا آن هم در محیط آبی که ضربه زدن در آن حتی برای انسان نیز سخت است ، چه انتظاری می رود.به همین خاطر بود که پس از انتشار این تصاویر حدود 6 سال زمان برد تا دانشمندان هر دو گروه در تعریف استفاده از ابزار به توافق برسند. آنچه مسلم است این ماهی بخصوص، از هوش برتری نسبت به همنوعان خود برخوردار است و می توناد با کمک ابزار و محیط پیرامون خود ذخایر غذایی پنهان را استخراج و مصرف کند.
اکنون دانشمندان با پرسش های متعددی رو برو هستند که از آن جمله می توان به این مورد اشاره کرد که اگر این نوع خاص ماهی قادر به استفاده از ابزار است، پس شاید سایر گونه ها نیز چنین توانایی هایی را دارند ولی تاکنون مشاهده نشده است.آیا این توانایی اکتسابی است یا ماهی ها از بدو تولد چنین ویژگی منحصر به فردی را در ذات خود نهفته دارند؟ آیا اگر ماهی های جوان را از بدو تولد از والدینشان جدا کنیم، باز هم قادر به استفاده ابزاری از صخره ها برای بیرون آوردن گوشت صدف خواهند بود؟ اینها پرسش های جدیدی است که دانشمندان باید برای یافتن پاسخ ها آنها وقت زیادی صرف کنند.

روزنامه جام جم