خرگوش Britannia Petites

مشکی :گوناگونی :

Ruby Eyed Whiteمشکی ،Black Otter،Chestnut Agouti،Ruby Eyed White،Sable Martenوزن :

Black Otter


بیشترین (ماکسیمم )وزن نرها و ماده 2.5 پوند معادل 1133 گرم استخصوصیات فیزیکی :

Chestnut Agoutiخرگوش Britannia Petites کوچک هستند و ظاهر معمولی یک خرگوش را دارند .انها قد بلند ، بدنی باریک وقوسی همانند خرگوش های صحرایی دارند . انها گوش های کوتاه و عمودی دارند و صورتشان گرد است . انها معمولا به روی دوپای خود به سمت جلو می ایستند .شخصیت :
Britannia Petites بر طبق طبیعتشان از بسیاری از نژادهای دیگر خرگوش قوی تر هستند . این خرگوش ها برای زنده ماندن استنادارد های ویژه خودشان را دارند و گاهی از انها رفتارهایی سر میزند که شما به هیچ وجه انتظارش را ندارید .این خرگوش ها بسیار کنجکاو هستند وبرای اینکه دلتنگی و بی قراری خود را از بین ببرند نیازمند اسباب بازی ها و حضور شما برای بازی هستند .
نوع خز و اراستن ان :

Sable Marten
Britannia Petites دارای خز کوتاه، خوب هستند که تمام بدنشان را پوشانده است . این خز بسیار نذم می باشد . نیاز معمولی این خرگوش به اراستن هفتگی یک بار با برس مخصوص است پس اراستن این خرگوش کار اسانی می باشد . در فصل ریزش مو شما باید بیش از هفته ای یک بار برس کشیدن را انجام دهید .مترجم:پارنیا.خمنبعetpeoplesplace