خرگوشAmerican Fuzzy Lopپیشینه خرگوش American Fuzzy Lop به خرگوش Holland Lop برمیگردد. خرگوش های Holland Lop رنگ های تیره ای داشتند و رنگ هایشان فقط در یک طیف رنگ بود پس این دلیلی برای تصمیم گیری دانشمندان برای تغییر ژن انها برای به دست اوردن رنگ های دیگری در طیف رنگ های متفاوتی شد .پس انها برای اینکار خرگوش Holland Lop را با خرگوش English Spot جفت انداختند . سپس پرورش دهندگان این خرگوش را با خرگوش انگورا برای جفت گیری انداختند که نتیجه این جفت گیری خرگوش با خزی بسیار متفاوت شد .


نتیجه این جفت گیری به دست امدن ژن موی بلند به خرگوش های
Holland Lop بود که امروزه در میان خرگوش های Holland Lop کوچک بچه هایی با موی بلند یافت میشوند . این ها بعد از همه تغییرات برای فروش به مردم اماده شدند و مردمی که دوست داشتند به جای خرگوش مو کوتاه مو بلند داشته باشند از این نژاد بسیار استقبال کردند.


خرگوش های American Fuzzy Lop از جفت گیری نژآد های متفاوتی از خرگوش ها که پیشینه انها را تشکیل میدهند شکل گرفته اند در واقع این خرگوش ها از جفت گیریGreene-Karl و Gary Fellers در ساخل شرقی و Kim Landry و Margaret Miller شکل گرفته اند . در خرگوش های Greene-Karl ژن موی بلند وجود دارد ولی این ژن در خرگوش های هلندی نیز وجود دارد که در هر جفت گیری ممکن است 25 درصد بچه ها مو بلند در بیایند . پاتی که یکی از پرورش دهنگان خرگوش بود تصمیم گرفت تا یک گونه جدید از خرگوش را ایجاد کند که نام ان راAmerican Fuzzy Lop گذاشت .او بر روی نژاد جدید خرگوش خود حدود 4 سال کار کرد و سپس خرگوشش را در سال 1985 به سازمان ثبت جهانی نژادهای خرگوش معرفی کرد . او برای خرگوش خود 3 استاندارد دریافت کرد .حداکثر وزن این خرگوش ها باید 4 پوند و وزن ایده ال انها 3 پوند بود بدن انها شکل خاصی دارد ،اندازه انها همانند خرگوش های
Holland Lop است و انها هم میتوانند موی بلند و هم موی کوتاه داشته باشند .
برای دومین بار این خرگوش در سال 1987 در
ARBA نمایش داده شد ولی در سومین نمایش این خرگوش پذیرفته نشد ان ها یک استاندارد مکتوب از پاتی میخواستند تا این نژاد خرگوش را بپذیرند . این استاندارد نامه توسط یکی از دوستان پاتی نوشته شد و برای بار بعدی با تمام مشکلات این نژاد تایید شده و متعلق به پاتی شد !او تنهاترین پرورش دهنده این نژاد بوده است که بهترین خرگوش های American Fuzzy Lop توسط او پرورش یافته اند .
ظاهر و شخصیت:
خرگوش های American Fuzzy Lop به خرگوش های Holland Lop شباهت دارند اما انها موی بلندی بر خلاف خرگوش های هلندی دارند .وزن خرگوش American Fuzzy Lop 3.5 تا 4 پوند در بالغ های انها می باشد . انها بدن کوچک و عضلانی دارند .انها در اکثر رنگ های ثبت شده وجود دارند . گوش های انها به وصرت صاف وای نمی ایستد و در جهت بدنشان قرار دارد .انها پوزه کوچکی شبیه به سگ بولداگ دارند .این خرگوش ها در دو رنگ پایه وجود دارند .تغییر در ژن انها باعث شده است که در سازمان ثبت به رنگ های مختلفی به ثبت برسند . فراوان ترین گونه انها رنگ سفید با چشم های ابی یا چشم های قرمز می باشد .
این خرگوش ها بسیار بازیگوش ،فعال و اجتماعی هستند که غیر از این ویژگی ها ویژگی های منحصر به فرد دیگری نیز دارند . انها از توجه صاحبشان به خود لذت می برند و به همان اندازه از همراه بودن با خرگوشی دیگر لذت خواهند برد .انها از داشتن اسباب بازی هایی مانند توپ پلاستیکی ،چوب سخت،اسباب بازی های مخصوص و دستکش های کهنه لذت میبرند . انها حیوانات خانگی عالی هستند .


مترجم:پارنیا.خ