خرگوش امریکایی


خرگوش امریکایی یکی از کمیاب ترین گونه های خرگوش از میان تمامی گونه های موجود در جهان می باشد .ایمگونه از خرگوش به وسیله دامپزشکان و دامداران امریکایی پرورش داده میشود این خرگوش ها رفتاری بسیار ارام و پوستی زیبا و ارزشمند دارند . شاید خز انها دلیلی باشد که بسیاری از پرورش دهندگان این نوع خرگوش به این کار علاقه مند شده باشند .


درسال 2009 طبق عهدنامه ای که دربین سازمان دامپزشکی امریکا بسته شد قرار برای نشد که پرورش این خرگوش ها تنها به برخی از پرورش دهندگان داده شود و پرورش دهندگانی که این خرگوش را به طوراختصاصی پرورش میدهند افزایش یابند تا اینگونه درمعرض خطر انقراض قرار نگیرند

مترجم:پارنیا.خ