گربه ابیسینیان

شما یک گربه ابیسینیان را چگونه توصیف میکنید ؟ بسیار باهوش،بازیگوش،قوی،اجتماعی !این ها تنها صفات بسیار کمی از خوبی های این گربه است که به ذهن شما می اید .
چیزی که در مورد این گربه قابل توجه است تاریخ او و تفکراتی که در مورد او وجود دارد می باشد .قابل توجه ترین ویژگی این گربه این است که او یکی از نژاد های بسیار قدیمی گربه می باشد که میتوان در نقاشی های مصر گربه هایی که داخل نقاشی کشیده شده اند با این نژاد گربه تطبیق داد. در نقاشی کودک خداونگار و بسیاری دیگر از نقاشی ها نژادی از این گربه ترسیم شده است .
این عقیده به ما میگوید که گربه های نر مطلق به خدایان خورشید یعنی “Ra” و ماده مربوط به الهه های مصری می باشند .برای دیدن این گربه ها میتوانیداز موزه ای در واشنگتن دیدن فرمایید.گربه های ابیسینیان امروزی شباهت زیادی از لحاظ رنگ ،فرم بدن و اخلاقیات به گربه های قدیمی دارند.
نام انها نشان دهنده هویت و محیط زندگی شان نمی باشد یعنی اینکه نام ابسینیان هیچ رابطه ای با کشو ابسینین که همان اتیوپی است ندارند . این نژاد به دلیل اینکه در انگلستان برای اولین بار دیده شده است نام ابسینیان رو به خود گرفته و این نشان میدهد برای همان اطراف باشد .بهتر است بدانیم که انگلستانی ها حبشه (ابسینین) را در ماه می سال 1868 ترک کردند ،پس ممکن است این عقیده را داشته باشیم که این گربه در ان هنگام به انگلستان وارد شده است . در واثع میتوان گفت نشانه دقیقی از اینکه این گربه اولین بار در کجا متود شده است وجود ندارد .
همچنین ابسینیان به عنوان یکی از نژادهای گربه روسی (از گربه هایی که از هندوستان مهاجرت کرده اند )،گربه های انگلیسی (انها به خاطر پوشش زیادشان شبیه به خرگوش هستند ) و گربه اسپارنیای (شاید یبه علت مهاجرت او است )شناخته شده اند .
تحقیقات ژنتیکی که بر روی این گربه صورت گرفته است بیشترین احتمال را به وجود او در اقیانوس هند میدهد ،البته در یکی از مکان هایی که حیوانات وحشی وجود داشتند و از انها برای نمایش دادن استفاده میکردند .
یکی از مواردی که ما میتوانیم در مورد ان مطمئن باشیم پرورش بیش از حد انها در انگلستان می باشد یکی از این گربه ها که نامش الومینیم بوده است توسط خانمی به کری _کا در سال 1905 متولد شده است .این پرورش در سالهای بعدی نیز ادامه داشته است و اینگونه این گربه ها در سر تا سر انگلستان پخش شده اند .


انگیلیسی ها برای اینکه نسل این گربه منقرض نشود او را پرورش داده اند اما میتوان با مشاهده هایی که وجود دارد مطمئن شد انهنا برای تجارت هم اینکار را کرده اند و این گربه ها به ایتالیا ،کانادا ،استرالیا و نیوزلند نیز فرستاده اند و در این کشور ها این گربه بهعنوان حیوان محبوب خانگی نگهداری شده است .
اولین گربه ابسینیانی که به نیوزلند امد در سال 1955 توسط یکی از مشهورترین افراد اوکلند به نام زیتا بود . او در ان زمان یکی از 3 فردی بود که این گربه را در دنیا نگه می داشتند و شاید نگه داری این گربه به شهرت او افزوده بود .احترامی که برای این گربه در نیوزلند وجود داشت تا 45 سال بهد از ان نیز ادامه یافت تا اینکه نیوزلند یکی از بزرگترین پروش دهندگان این گربه شد .این گربه هنوز هم یکی از نژاد های محبوب و بسیار باهوش در نیوزلند و حتی بقیه کشور ها شناخته شده است .این گربه به دلیل چهره زیبا و هوش سرشاریکی از محبوب ترین گربه ها برای عاشقان گربه است .مترجم: پارنیا .خ
http://catzinc.org/profiles/abyssinian/aby.htm


l