فهرست مناطق تحت حفاظت ایران


۱- حرا (ذخیره گاه زیستکره – تالاب بین المللی) – هرمز گان
۲- ارژن و پریشان (ذخیره گاه زیستکره – تالاب بین المللی) – فارس
۳- ارسباران (ذخیره گاه زیستکره) – آذربایجان شرقی
۴- توران (ذخیره گاه زیستکره) – سمنان
۵- کویر (ذخیره گاه زیستکره) – سمنان
۶- گنو (ذخیره گاه زیستکره) – هرمز گان
۷- هامون (تالاب بین المللی) – سیستان و بلوچستان
۸- گاندو (تالاب بین المللی) – سیستان و بلوچستان
۹- سیاه کشیم (تالاب بین المللی) – گیلان
۱۰- حله – بوشهر
۱۱- البرز مرکزی – مازندران و تهران
۱۲- کالمند – یزد
۱۳- دنا – کهگیلوئیه و بویر احمد
۱۴- مراکان – آذربایجان غربی
۱۵- جهان نما – گلستان
۱۶- دز – خوزستان
۱۷- کرخه – خوزستان
۱۸- کوه بافق – یزد
۱۹- اشترانکوه – لرستان
۲۰- بیدوئیه – کرمان
۲۱- هفتاد قله – مرکزی
۲۲- سبز کوه – چهار محال و بختیاری
۲۳- هرمد – هرمزگان
۲۴- ورجین – تهران
۲۵- بهرام گور – فارس
۲۶- سرانی – خراسان شمالی
۲۷- ساریگل – خراسان شمالی
۲۸- سالوک – خراسان شمالی
۲۹- پرور – سمنان
۳۰- تندوره – خراسان رضوی
۳۱- انگوران – زنجان
۳۲- مند – بوشهر
۳۳- قرخود – خراسان شمالی
۳۴- جاجرود – تهران
۳۵- باغ شادی – یزد
۳۶- کوه خیز و سرخ – کهگیلوئیه و بویر احمد
۳۷- میان جنگل – فارس
۳۸- سرخ آباد – زنجان
۳۹- بیجار -کردستان
۴۰- سفید کوه – لرستان
۴۱- بیستون – کرمانشاه
۴۲- لیسار – اردبیل
۴۳- تنگ صیاد – چهار محال و بختیاری
۴۴- جزایر فارور – هرمز گان
۴۵- باشگل – قزوین
۴۶- لشگردر – همدان
۴۷- مانشت و قلارنگ – ایلام
۴۸- بلس کوه – مازندران
۴۹- چهار باغ – مازندران
۵۰- واز – مازندران
۵۱- هراز – مازندران
۵۲- آبشار شیرگاه – مازندران
۵۳- خیبوس – مازندران
۵۴- شش رودبار – مازندران
۵۵- اساس – مازندران
۵۶- هزار جریب – مازندران
۵۷- بولا – مازندران
۵۸- گشت رودخان و سیاه مزگی – گیلان
۵۹- سیاه رود رودبار – گیلان
۶۰- سرولات و جواهر دشت – گیلان
۶۱- لوه – گلستان
۶۲- زاو – گلستان
۶۳- سیاه کوه – یزد
۶۴- باغ کشمیر- خراسان رضوی
۶۵- ارس سیستان – خراسان رضوی
۶۶- شیمبار – خوزستان
۶۷- شالو و مونگشت – خوزستان
۶۸- هفت شهیدان – خوزستان
۶۹- میر آباد – آذربایجان غربی
۷۰- بیرک – سیستان و بلوچستان
۷۱- پوزک – سیستان و بلوچستان
۷۲- شیله – سیستان و بلوچستان
۷۳- هلن – چهار محال و بختیاری
۷۴- بوجاق -
۷۵- سولک – کهگیلوئیه و بویر احمد
۷۶- کوه خامین – کهگیلوئیه و بویر احمد
۷۷- دیل – کهگیلوئیه و بویر احمد
۷۸- دنای شرقی – کهگیلوئیه و بویر احمد
۷۹- حرای گابریک، جاسک شرقی و غربی – هرمز گان
۸۰- حرای رود گز – هرمز گان
۸۱- حرای تیاب و میناب – هرمز گان
۸۲- حرای خوران – هرمز گان
۸۳- سراج – هرمز گان
۸۴- کبیر کوه – ایلام
۸۵- دینار کوه – ایلام
۸۶- ماله گاله – فارس
۸۷- نتگ بستانک – فارس
۸۸- آبشار مارگون – فارس
۸۹- بوزین و مرخیل – کرمانشاه
۹۰- قلاجه – کرمانشاه
۹۱- آق داغ – اردبیل
۹۲- خانگرمز – همدان
۹۳- الوند – مرکزیvahsh.ir