من چه غذایی باید به او بدهم ؟

این یکی از سوالات معمول و رایجی است که توسط نگهدارنده های مار بند جورابی برای اولین بار پرسیده میشود .همچنین این مسئله بسیار مهم است ،به علت اینکه غذا دادن به مار بند جورابی نیاز مند دانش است و اگر اشتباه صورت گیرد ممکن است باعث ایجاد مسائل مهمی که حتی میتوانند خطرناک و مرگ اور باشند بشود .همچنین به این سوال در مکان های زیادی پاسخ غلط داده میشود این از کارگران یک فروشگاه حیوانات خانگی که اصرار دارند این مارها از جیرجیرک تغذیه می کنند تا اشخاص علاقمندی که نمی دانند کدام ماهی دارای آنزیم های پنهانی خطرناک بوده و کدام یک فاقد این آنزیم ها هستند شروع میشود .یک اشتباه کوچک میتواند باعث خطری جبران نا پذیر بشود


متاسفانه حتی مسائل جدی که برای مار پیش خواهد امد میتواند از نداستن نکته کوچکی باشد .رژیم غذایی مار بند جورابی هیچ رابطه ای با علاقه او نخواهد داشت بلکه شما باید در مورد هر چیزی که به او میدهید اطلاعات کاملی داشته باشید . این دلیلی است که شما باید این بخش را یاد بگیرید .


چه چیزی غذا بدهم ؟بهجز موشی که برای غذا به مار بند جورابی میدهید باید موارد دیگری را نیز اضافه کنید تا تمام نیاز های طبیعی مار برطرف شود .درست است موش ها برای این مار رژیم غذایی کاملی هستند اما باز هم نیاز است تا غذاهای دیگر برای تکمیل رژیم غذایی داده شود .
مار نوجوان شما بچه موش یا کرم خاکی را نمیخورد (شاید این خوراک ها برایش بزرگ هستند پس این خوراک ها را باید قطعه قطعه کنید تا مار شما بتواند انها را بخور د ) شما میتوانید از خوراک متفاوت تری مانند گوپی ها و تکه های فیله ماهی... استفاده کنید اگر مار شما اینها را میپذیرد .ماهی ها و کرم ها گاهی میتوانند تکمیل کننده باشند .


در همان حال که این رژیم غذایی میتواند رژیم غذایی بسیار سالمی باشد میتواند رژیم غذایی خطرناکی باشد و باعث مبتلا شدن انگل در مار شود که درمان ان کار بسیار بسیار مشکلی خواهد بود . یه صورت اید ه ال موش در رژیم مار بند جورابی به زودی جا خواهد افتاد . اگر موش برای مار بزرگ است از بچه موش استفاده کنید اما به هر صورت این یک نیاز ضروری است .هنگامی که موش تغییر کند (کوچک تر شود )سریعا مار بند جورابی شما ان را خواهد خور د اگر شما میخواهید مار خود را تشویق کنید میتوانید از کرم و ماهی استفاده کنید.


ادامه دارد ...


مترجم:پارنیا.خ


منبع: http://www.gartersnake.info/care/feeding.phtml