مار کرمی شکل Worm Snake
توصیف:بالغ انها تا 40 سانتی متر گاهی کمتر رشد میکند . بیشتر از مار اورپایی شبیه به کرم خاکی براق زمینی هستند .شکم انها کوچک است .بدن انها باریک و استوانه ای است و به سمت دم کمی زخیم میشود .سر انها دقیقا معلوم نیست .چشم های انها بالای سرشان است و بسیار کوچک می باشد به طوری که فقط شبیه دو نقطه سیاه است . دم انها کروی بوده و بسیار کوتاه (به اندازه ضاخمت بدنشان ) همراه ستون فقر ات است که به انها کمک میکند بالا بروند .


معمولا رنگ های انها خرمایی ،زرد فام یا صورتی است که این رنگ در شکمشان از بقیه جاها پررنگ تر و نمایان تر می باشد .تعداد فلس ها :حدود 21 تا 24 فلس در وسط بدنش قرار دارد
عادات :انها عمدتا در زیر زمین و جاهای خشک ،گرم بدون گیاه زندگی میکنند . انها در بیشتتر اوقات در زمین هایی که شیب زیاد دارند و گیاهی در ان ها وجود ندارد و صخره ای میباشند پیدا میشوند اما گاهی میتوان انها را در مکان هایی که پوشش گیاهی کمی هم دارد پیدا کرد ،بیشتر اوقات انها نزدیک دریا هستند. انها برخی اوقات در بهار زیر سنگ هایی که نصفشان زیر زمین است یافت میشوند انها در تتابستان به علت گرما در عمق بیشتری از زمین قرار خواهند داشت .

انها در مکان های باریک زندگی میکنند که اگر کسی مزاحمشان شد سریع پنهان شوند . برخی اوقات این مارها در غروب هنگامی که هوا مرطوب است بیرون می ایند ولی به ندرت هنگامی که باد میوزند این مارها بیرون می ایند .غذا:انها عمدتا از بی مهرگان تغذیه میکنند (مورچه ها و لاروهاشان ،عنکبوت های کوچک ،هزار پاها ، سوسک ها و کریکت ها ).تولید مثل :


ماده ها 4 تا 8 تخم زرد مایل به سفید میگذارند و به روی انها دراز میکشند .


مترجم:پارنیا.خ