خزه و لایه لزجی بر روی لاک لاکپشت

رشد خزه به روی لاک ،لاکپشت ابی معمولا زیان بخش و خطرناک نیست . بسیاری از لاک پشت های ابی بر روی لاک خود در طبیعت خزه حمل میکنند .هر چند خزه روی لاک لاکپشت ابی ممکن است مسائلی پنهان ایجاد کند! این مسائل مخصوصا برای لاکپشتی که در استرس بوده و نگهداری مناسبی نداشته میتواند وجود داشته باشد .برخی اوقات ،ممکن است خزه در زیر فلس ها ایجاد شود و بعد مدتی اب به ان نفوذ کند و باعث مشکلاتی برای لاک لاکپشت ابی بشود که این کمی نادر و غیر ممکن است .اگر خزه در روی لاک لاکپشت ابی شما رشد کرده است هفته ای یکبار لاک لاکپشت ابی خود را چک کنید تا مطمئن بشوید که هیچ مشکلی وجود ندارد و لاکپشت مشکلی بر روی لاک خود ندارد (این کار را شما باید در هر صورت حتی اگه خزه رشد نکند انجام بدهید ).
همچنین خزه میتواند اثرات مفیدی داشته باشد :خزه ها کمک میکنند تا اب سالم و تمیز نگه داشته شود .من بیشتر اوقات اجازه میدهم کمی خزه برای استریل شدن تانک درونش رشد کند که البته همیشه مقدار انها را کنترل میکنم!
در رابطه با رشد خزه ،خزه ها برای رشد کردن نیازمند غذا و نور خورشید می باشند .اگر شما این دو را از بین ببرید دیگر خزه رشد نخواهد کرد و مسئله شما حل خواهد شد . همچنین حرکت اب برای خزه میتواند رشد کردن و یکجا ماندن را سخت کند .برای جلوگیری از رشد خزه در تانک لاکپشت ابی باید اب را مرتبا عوض کنید و خزه هایی که در دیواره تانک رشد کرده اند با برس از بین ببرید .
تانک خود را در معرض افتاب زیاد قرار ندهید . هر هفته مقداری نمک به اب خود اضافه کنید این باعث تغییر محیط اب واهد شد و میتواند جلوی رشد خزه در تانک را بگیرد .اکواریوم فروشی ها از بین برنه خزه را میفروشند و لی من پیشنهاد میکنم به هیچ وجه از این دارو شیمیایی استفاده نکنید .برای از بین بردن خزه از لاکپشت ابی خود از برس نرم استفاده کنید .مسواک میتواند برای اینکار بسیار مناسب باشد.معمولا خزه ها برای اولین بار کاملا از بین نخواهند رفت .انواع مختلفی از خزه وجود دارد . برخی از انها در در اب تمیز و سالم و برخی از انها در اب کثیف و نا سالم رشد میکنند .به صورت یک راهنمایبی کلی میتوان گفت خزه های که رنگ سبز تیره دارند و در روی کف مانند فرش رشد میکنند مفید خواهند بود .اما خزه های بلند،لزج و نخی خزه های خوبی نیستند .اگر این خزه ها در تانک شما رشد کردند تعداد مواقعی که اب را تمیز میکنید افزایش داده و از فیلتر قوی تری استفاده کنید .


اگر شما احساس میکنید لاک لاکپشت ابی خودتان لیز است اما بر روی ان هیچ خزه ای وجود ندارد این ممکن است یک نوع باکتری باشد .این برای لاکپشت ابی خوب نخواهد بود .برای از بین بردن این ها میتوانید از مسواک استفاده کنید و لاک لاکپشت را تمیز کنید .این کار را هفته ای یکبار انجام دهید تا مسئله از بین برود .اگر شما انجام ندهید این بکتری ها باعث به وجود امدن مشکلات پوستی و ضعیف شدن لاک لاکپشت ابی میشود .این مشکل هنگامی اتفاق می افتد که در اب باکتری زیادی وجود داشته بشد و لاک پشت به میزان کافی افتاب نگرفته باشد .


اب لاکپشت را بیشتر تمیز کنید ،از فیلتر بزرگتری برای لاکپشت استفاده کنید و به لاکپشت اجازه دهید که بیشتر در افتاب قرار داشته باشد این باعث کشتن باکتری خواهد شد .مترجم:پارنیا.خمنبع:Haecky: Turtle Information Pages