اهميت بهداشتي موش*ها

موش*ها محيط انساني را به طرق مختلفي تهديد نموده و علاوه بر خسارات بهداشتي و اقتصادي فراوان ميزبان يا منبع بيماري نيز مي*باشند.

روي بدن موش ها كك*ها و كنه*ها زندگي مي*كنند كه باعث انتقال طاعون، تيفوس موشي و برخي مسموميت*هاي غذايي مي*شوند و از طريق ادرار موش بيماري يرقان يا ادرار خوني و از طريق گاز گرفتگي موش تب گازگرفتگي موش منتقل مي*شود.
رفتار و عادات موش*ها

موش*ها حيواناتي باهوش مي*باشند و قدرت بالايي براي درك خطر دارند و به كمك حس بويايي و ذائقه قوي خود به آساني طعم غذاهاي سالم را از غذاهاي مسموم تشخيص مي*دهند.موش*ها توليد مثل و رشد سريعي دارند. براي توليد مثل و ازدياد و ادامه زندگي احتياج به
آب و غذا و پناهگاه دارند.در صورتي كه با سالم سازي محيط شرايط زندگي آنها را نامناسب سازيم با آنها مبارزه كرديم و اگر موش*ها را از غذا و پناهگاه و آب محروم سازيم حيوان بعد از چند روز مي*ميرد.بهترين فصل طعمه*گذاري براي موش*ها زمستان و بعد از تابستان و پاييز مي*باشد.زمان تغذيه موش*ها بطور معمول شب ها مي*باشد ولي اگر محيط آرام باشد روزها نيز از لانه خارج شده و بدنبال تهيه غذا خواهند رفت.لانه موش نروژي در كنار مجاري فاضلاب و پرچين*ها و جاهاي پوشش*دار مي*باشد و موش انباري در سقف ساختمان ديده مي*شود.

روش هاي مبارزه با موش*ها1- مواد غذايي را در شيشه و ظروف در بسته قرار دهيد.
2- زباله در ظروف درب بسته و روي سكوهاي 45 سانتي*متري بالاتر از زمين باشد.
3- كاغذ و صابون و موادغذايي را خارج از دسترس موش*ها قرار دهيد.
4- آب هاي راكد را خشك نموده و از نشت آب در خانه جلوگيري نماييد.
5- گوني*ها غلات را روي پايه قرار دهيد و هر ماه*گوني*ها را جابجا نماييد.
6- سوراخ*هاي بيشتر از 6 ميلي*متر را با سيمان و خرده شيشه پر نماييد.
7- شاخه*هاي درختاني كه نزديك سقف است بايد بريده شود تا موش به داخل ساختمان نيايد.
8- با نصب توري مناسب روي سوراخ تهويه و نصب كف شور و مجراي فاضلابرو از ورود موش به داخل منزل جلوگيري نماييد.

بهترين راه مبارزه با جوندگان مبارزه مكانيكي و بهسازي محيط مي*باشد.


زندگي موش يعني غذا، آب و پناهگاه با كنترل اين سه عامل بخصوص غذا و پناهگاه مي*توان به راحتي با موشها مبارزه كرد.هميشه بهسازي محيط مقدم بر مبارزه شيميايي مي*باشد.يكي از راه هاي مبارزه با موش جمع*آوري و دفع صحيح زباله است
دکتر مهرداد حلوایی


گرد اورنده :پارنیا .خ

متخصص فیزیولوژی جانوری و کنترل آفات شهری و صنعتی از دانشگاه تسینگ هوآی چین