لاک پشت های ابی و خاکی چند سال زندگی خواهند کرد ؟

همانند تمام گونه های حیوانات عمر لا کپشت ها هم وابسته به گونه هایشان متفاوت خواهد بود . در واقع مطالعه کامل و دقیقی که بگوید دقیقا لاک پشت ها در طبیعت چند سال عمر میکنند نشده است .تنها تعدادی رکورد وجود دارد که توسط مردمی که لا کپشت نگهداری میکنند ثبت شده است .
معمولا ، لاکپشت های ابی در حدود 30 تا 40 سال عمر خواهند کرد .لاکپشت های جعبه ای بیش از 100 سال عمر خواهند کرد اما میانگین عمر انها بین 50 تا 80 سال می باشد . لا کپشت های بزرگ خاکی برخی اوقات بالای 300 سال عمر کرده اند یک میانگین خوب برای عمر لاکپشت های خاکی بین 50 تا 100 سال است .
عمر لاکپشت های دریایی معمولا شبیه به انسان ها خواهد بود .حیواناتی که در اسارت در وضعیت نا مناسب نگه داری میشوند !!! حیوانات در اسارت بیش از حیواناتی که در طبیعت زندگی میکنند عمر خواهند کرد و دلیل این مسئله این است که انها درمان های ضد انگل میبینند و از شکارچی ها و... ها در امان خواهند بود .به هرحال چیزیی که باید در مورد زندگی لاکپشت های خاکی و ابی به یاد داشته بشاید این است که انها مدت طولانی را زنده خواهند ماند . اگر شما تصمیم میگیرید که یک لاکپشت را به عنوان حیوان خانگی نگه داری کنید باید مدت طولانی را از او محافغظت و حمایت کنید در واقع این زمان شاید تمام عمر شما باشد .

مترجم:پارنیا.خ