لاک پشت من چند ساله است ؟

شما نمیتوانید سن لاکپشت را از طریق حلقه های فلسش تشخیص بدهید . این حلقه ها در سالهایی که لاکپشت جوان به بلوغ کامل نرسیده است رشد دارند و هنگامی که به بلوغ کامل برسد هیچ حلقه دیگری افزوده نخواهد شد .


شما میتوانید سن لاکپشت را با دنبال کردن راه های زیر تشخیص بدهید .این کاری که شما دارید انجام میدهید بهتر از حدس زدن است .


1)اندازه واقعی لاک پشت در زمانی که به بلوغ کامل می رسد پیدا کنید . (شما نیاز دارید تا نژاد ان را بدانید ،به هر حال این ایده خوبی است ،چون گونه های متفاوت نیاز های متفاوتی دارند ) .


2) اندازه لاکپشت خاکی یا ابی خود را به دست اورید .


3) بیشترین سنی که لاکپشت ابی یا خاکی شما زندگی خواهد کرد را پیدا کنید . (دقیقا عدد خاصی برای سن مشخص نیست اما لاکپشت های ابی معمولا 30تا 40 سال و لاک پشت های خاکی و پشت جعبه ای حدودا بین 50 تا 100 سال زندگی میکنند و در برخی موارد بیشتر هم دیده شده است )

4) اندازه پایه را حدس بزنید


5) چند سال را اگر لاک پشت ابی شما در اسارت بزرگ شده است کم کنید چون لاک پشت های ابی که در سارات بزرگ میشوند به دلیل رژِم غنی غذایی رشد بیشتری در طول سالها خواهند داشت .


6)به فلس ها نگاه کنید .ایا لا کپشت اخیرا رشد کرده است ؟شما خواهید دید که لا ک پشت ها رشد میکنند .معمولا لاکپشت های ابی اهسته رشد میکنند و شما رشد انها و جدید شدن فلسشان را به واضحی نخواهید دید


.
7) ایا لا کپشت تولید مثل کرده است ؟برای اینکار انها باید به قدر کافی بزرگ شده ب و به بلوغ رسیده باشند .بلوغ لاک پشت های ابی از لحاظ جنسی در 5 تا 8 سالگی صورت میگیرد و انها میتوانند تولید مثل کنند .(برای لاکپشت های خاکی این زمان میتواند بعد از 20 سالگی نیز اتفاق افتد )


8) برای لاک پشت های ابی :ایا لا کپشت ابی ترجیح به خوردن سبزیجات میدهد ؟لاک پشت هایی که سن بیشتری دارند بیشتر تمایل به خوردن سبزیجات نشان خواهند داد .(اما این همیشه درست نیست ،من یک لاکپشت نر بالغ داشتم که اصلا تمایلی به خوردن سبزیجات نداشت و همچنین یک لاکپشت ماده جوان داتشم که علاقه زیادی به خوردن سبزیجات داشت )


9) لاک ،لاکپشت های گوش قرمز با افزایش سنشان پر رنگ تر خواهد شد .لاک تیره نشان دهنده بلوغ کامل انها است .در بسیاری از لاکپشت های ابی و خاکی لاک سالم تر و شاداب تر در لا ک پشت های جوان است .
10)در حیوانات جوان ،رشدد فلس ها کاملا واضح است و فلس ها اندازه بزرگتری دارند .با بزرگتر شدن لاک پشت لاک یک دست شده و تقریبا صاف میشود .هر چند این مربوط به گونه ها و محیط زندگی نیز بستگی خواهد داشت .


11)جنسیت لاک پشت خود را بدانید . ماده ها معمولا بزرگتر از نمر ها هستند و ماده ها در هر سنی از نر ها بزرگتر خواهند بود .


12) کیفیت لاکدر لاک پشت .یک لاکپشت بالغ که به ارامی رشد میکند معموولا لاکش ش**** نمیشود اما لاک پشت هایی که رشد سریع تری دارند و در طبیعت زندگی میکنند لاکشان بیشتر در معرض ترک ،شکستیگی و اسیب دیدگی خواهد بود .


مترجم:پارنیا.خ