ایا چرم برای طوطی من خطرناک است ؟


اخیرا من با سوالی جالب از جانب یکی از صاحب طوطی مواجه شدم .او برای مدت یادی است خودش برای طوطیش اسباب بازی درست میکند و جدیدا شروع به درست کردن اسباب بازی با بند های چرمی کرده است .پرنده ها این اسباب بازی را دوست دارند .انها این اسباب بازی را نمیتوانند در مدت زمان کوتاهی خراب کنند .


اما او شنیده است که چرم برای طوطی خطرناک می باشد . ایا این درست است ؟اگر این چنین است پس چرم هایی که در اسباب بازی های شرکتی به کار میرود چیست ؟

خب میتوان گفت هم اره و هم نه . بیشتر چرم های برای اماده شدن و قابل استفاده بود ن باید دباغی شوند و داخل مواد شیمیایی قرار بگیرند . دو روش مختلف برای دباغی کردن چرم وجود دار دکه هر یک باعث به وجود امدن رنگ و حالت خاصی در چرم میشود . این دو روش معمول ترین روش دباغی هستند و دباغی کروم و دباغی طبیعی نام دارند .

دباغی کروم یکی از معمول ترین روش ها است که برای ساخت چرم مورد نیاز در کفش ها ،کیف ها و پوشاک استفاده میشود . چرم ها داخل سه ظرف بزرگ گذاشته شده و چرخانده میشوند سپس به مدت 8 ساعت کامل شستشو داده میشود .بعد از این مرحله چرم به حمام دیگیر وارد میشود که دارای ماده قلیایی است .در این ماده چندین ساعت خواهد ماند معمول ترین نوع این مواد بیکربنات یا سدیم کربنات خواهد بود .در این موارد مقداری چرم اضافه خواهد ماند که برای ساخت اسباب برای حیوانات و پرندگان استفاده خواهد شد .این چیزی نیست که پرنده شما بخواهد بخورد و با ان بازی کند .


با دباغی گیاهی دیگر هیچ ماده شیمیایی به چرم زده نخواهد شد .این چرم معمولا در بند کفش ها ، نوار های چرمی و کفش کفش ها استفاده میشود . در این نوع دباغی به جای استفاده از مواد شیمیایی از اسید های طبیعی استفاده میشود . این اسید از پپوست یک درخت گرفته میشود وتنها عیب این نوع دباغی طولانی بودن مدت زمان ان است .

بیشترین چرم گیاهی دباغی شده در امریکا برای پرندگان و حیوانات تولید میشود که هیچ خطری برای انها ندارد . هرچند تعداد زیادی کمپانی وجود دارد که این چرم ها را به بقیه کشورها صادر میکنند .اما برخی از این چرم ها خطری اشکاربرای حیوانت (انسان ها )هستند . پس بهتر است شما بدانید دقیقا از کجا چرم را تهیه میکنید و اطلاعات کاملی در مورد چرم داشته باشد .


مترجم:پارنیا.خ