پرورش دادن طوطی خاکستری :مقدمه :
در سه بخش

16 قسمت

پرورش دادن طوطی خاکستری میتواند تجربه ای بسیار مفید و ارزنده باشد اما خب برای پروش کاسکو شما باید کمی نکات را بدانید و از انها استفاده کنید . شما باید طوطی که جفت بخورد پیدا کنید ،از بچه ها مراقبت کنید ،برای انها مالکی پیدا کنید که اطلاعات کامل داشته باشدو به او طوطی را بدهید ،اطلاعات کافی داشته باشسد وبتوانید در جایگاه یک پرورش دهنده ظاهر شوید .
تکثیر طوطی خاکستری فقط تهیه دو طوطی و کنار هم گذاشتن این دو کاسکو برای مدتی برای جفت گیری طبیعی نیست . شما نیازمند یک جفت کاسکو سالم و مولد خواهید داشت . کاسکو های مولد نیاز دارند به درستی تغذیه شوند و رژیم غذایی مناسبی داشته باشند تا تولید مثل با موفقیت انجام شوید .


جوجه ها نیاز به روش صحیح دستی غذا دادن دارند تا رشد انها مناسب باشد و در مدت رشد به مشکلی بر نخورند . باید مطمئن شوید که صاحبی که قرار است جوجه شما را به سرپرستی قبول کند توانایی مراقبت از جوجه را دارد و میتوانید با او در اینده در تماس باشید و از وضعیت طوطی خبر دار شوید و مطمئن شوید همه چیز به خوبی پیش میرود .همه این ها نیاز مند زمان ،دانش ومسولیت پذیری میباشد و باید به ارامی صورت بگیرد .

شروع این کار با هزینه بالایی همراه خواهد بود . برنامه کاری شما باید با توجه به برنامه زمان غذایی تنظیم شود ،تعطیلات شما ،تولد ها ،مهمانی ها و برنامه هایی این چنین باید از برنامه زندگی پرورش دهنده برای مدتی کم تر شوند .غذا دادن و اب دادن به کاسکو های مولد ،تمیز کردن قفس،اراسته کردن کاسکو ها ،دستی غذا دادن به جوجه ها باید قبل از رسیدن به زندگی اسوده و راحت شما صورت گیرد .

امروزه نسبت به قبل راه های بیشتری شناخته شده است که در هنگام مواجه شدن با چالشهای پرورش سالم و اجتماعی کردن پرندگان همنشین به ما کمک خواهد کرد. شاید پرورش طوطی های خاکستری با توجه به هوش و حساسیت آنها نسبت به سایر طوطی ها چالش برانگیز تر باشد.آنهایی که با محبت و تمایل عمیق خود مجذوب تلاش برای پرورش و کمک به ایجاد رفاه برای این مخلوقات دوست داشتنی هستند پاداشی فراتر از اندازه دریافت خواهند کرد.


این اولین مقاله ای است که من برای پرورش دادن کاسکو می نویسم .این مقاله دارای چگونه دستی غذا دادن ،انتخاخاب پرنده مولد و مطالبی که برای پرورش طوطی است .شما با دنبال کردن 2 مقاله دیگر میتوانید اطلاعات کاملی در مورد پرورش دادن کاسکو خود به دست اورید .
مترجم:پارنیا.خ

ادامه دارد ...


منبع:Winged Wisdom Pet Bird Magazine - Breeding African Greys - Part I