کواکر من چند ساله است ؟
ایا ممکن است سن کواکر را بفهمید ؟چیزی که رابطه با پرنده های بالغ وجود دارد این است که کاملا اجزای بدنشان شکل گرفته است .هنگامی که پرنده جوانتر است ،موارد زیادی وجود دارد که شما میتوانید سن پرنده را تشخیص بدهید .شما میتوانید این موارد را در این مقاله پیدا کنید .خیلی ها از من میپرسند که ایا میتوان سن کواکر را فهمید ؟این بسیار مشکل است فقط در دو حالت امکان پذیر می باشد این دوحالت یکی جوان بودن پرنده یکی پیر بودن پرنده است .معمولا پرهای کواکر در 6 هفتگی به طور کامل در می اید .در این زمان انها بسیار شبیه به پرنده های بالغ می باشند .هرچند هنگامی که سن پرنده بین 9 تا 12 ماه باشد تعدادی ویژگی دارد که نمایان کند انها جوان هستند .

کواکر های بالغ دارای پرهایی درخشان و مرتعش هستند .کواکر جوانی که هنوز کاملا پوست اندازی نکرده اند رنگ پرهایشان تیره تر از بقیه کواکر ها هست .بچه کواکر ها هم برای دریافت غذا و توجه تکان میدهند .این رفتار را کواکر های بالغ بسیار کم دارند اما اگر طوطی شما این رفتار دارد شما باید بدانید که طوطی شما سن زیادی ندارد و جوان است .

در کل پرنده های جوان از پرنده های بالغ نا مرتب تر هستند .اگر شما مشاهده میکنید که کواکر شما هر از گاهی از نشیمنگاه خود می افتد یا اغلب اوقات پر دمهایش میشکند باید بدانید که سن کواکر شما بین 6 تا 9 ماه دارد به همین دلیل شما نشیمن گاه را باید در قسمت پایین تری از قفس قرار دهید تا کواکر شما زخمی نشود .


نکته نهایی که من دوست دارم یاداوری کنم این است که بسیاری از پرورش دهندگان این طوطی را خودشان پرورش میدهند .شما میتوانید با اطلاعات این پرورش دهنده سن تقریبی طوطی را متوجه شوید اما این به طور صد در صد نیست که پرورش دهنده سن پرنده را دقیق و درست بگوید بلکه او تنها میتواند ازطلاعاتی از سن پرنده به شما بدهد .


مترجم:پارنیا.خ