اسباب بازی های پاراکیت :

مثل مردم ،اگر پاراکیت ها مدت طولانی را داخل قفس بگذارنند افسرده و خسته خواهند شد .این دلیلی است برای انکه شما برای پاراکیت خود اسباب بازی تهیه کنید و برای او فیلم یا چیزهایی دیگری بگذارید تا سرگرم شود .


پرندها اجسام روشن و رنگی را دوست دارند ایینه ،زنگوله و طناب میتوانند اسباب بازی های مناسبی برای پاراکیت باشند . به یاد داشته باشید پاراکیت شما هر روز نیاز به تمرین زیادی دارد و بازی کردن با اسباب بازی ها شاید بتواند این نیاز را رفع کند .

یکی از بهترین اسباب بازی های مناسب برای پارایت زنگوله می باشد .طناب باید کوتاه باشد طوری که باعث اسیب رسیدن به پرنده نشود .

شما همچنین میتوانید انها را با گذاشتن اهنگ،فیلم و... سرگرم کنید . حتی ممکن است تمرین کردن برای صحبت کردن برای انها سرگرمی خوبی باشد .همچنین اسباب بازی های ساده ما نند گردنبند واینه میتواند برای مدت طولانی پاراکیت را سرگرم کند .

دیگر اسباب بازی های مناسب طوطی شامل اسباب بازی های پلاستیکی به همراه طناب برای بالا رفتن ،تاب ها برای تمرین کردن و ورزش کردن ،حلقه ها،طناب ها و... باشد .

پاراکیت میتواند اسباب بازی و وسایلی که بیرون از قفس جای میگیرند برای بازی داشته باشد . این اسباب بازی ها از بقیه گرانتر هستند اما باعث خوشحالی و سرگرمی پاراکیت میشود .

پاراکیت ها کاملا باهوش هستند و زود خسته میشوند پس شما نباید همه چیز را در یک زمان داخل قفس قرار دهید . سعی کنید اسباب بازی های متفاوت را در زمان های متفاوت بگذارید و هر ماه اسباب بازی ها ی داخل قفس را برای ایجاد تنوع و از بین رفتن کسل شدن طوطی عوض کنید .

شما میتوانید این اسباب بازی ها را برای ماه دیگر نگه دارید و با تعویض این چنین هیچ گاه پاراکیت خسته نخواهد شد و هر ماه اسباب بازی جدید خواهند داشت.همچنین این تعویض میتواند در محیط زندگی باشد که باعث تنوع در زندگی پاراکیت میشود .

مترجم:پارنیا.خ