نام متداول: میگو زنبور عسل (هنگ کنگ-سنگاپور-تایوان-ژاپن)

Bumble bee (hongkong,singapore,Taiwan,Japan)- Hummel garnele(Germany,Austria,Switzerland


نام علمی:
Caridina cf. breviata 'Bumble Bee


خواستگاه: هنگ کنگ

رفتار: غیر تهاجمی

سطح نگهداری: اسان

تولید مثل و سطح پرورش: اب شیرین - بالا

سایز نر / ماده: 2.5 / 3 سانت..

دما: 18 - 26 د.س..

PHء: 6.8 - 7.5

GHء: 8 - 12


توضیحات:
دارای 3 راه راه معمولا برنگ سیاه و بسیار شبیه میگو زنبور و حتی در بعضی از کشورها بانام میگو الماس شناخته میشود ولی بر خلاف میگو الماس یا زنبور دم و سر آن نارنجی رنگ نیست / نیازمند اب خنک(پایینتر از 25 د.س..) / تمایز میان گونه های مشابه بوسیله رنگ بسیار سخت است و وجه تمایز ان با میگو زنبور جدید در سیاه بودن جلوی سر است که زنبور جدید رنگ جلوی سرش سفید است /
تمام شرایط شبیه میگو زنبور یا الماس / حدود 4 ماهگی بالغ میشود و ماده حدود 40 تخم را بمدت 4 هفته نگهداری میکند / کمترین حجم تانک 20لیتر /منابع:
ShrimpNow !!! - Shrimpnow
Petshrimp.com -- Freshwater Shrimp Hub of the world
Akwaria.pl

توجه: کلیه مطالب و مقاله های این سایت متعلق به پارسی پت وشرکت شبکه ارتباطات کامپیوتری ایران (Aka Networks)است.استفاده از مطالب و مقاله های سایت پارسی پت بدون ذکر منبع ولینک معتبر و مستقیم مصداق بارز دزدی است و از طرف شرکت ارتباطات کامپیوتری ایران مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.در صورت تمایل به استفاده از مقاله های این سایت میبایست منبع را بصورت یک لینک معتبر ومستقیم بهمراه نام مترجم ونویسنده مقاله به این صورت ذکر کنید:

منبع: www.parsipet.ir

مترجم: Ashkan taghavi