چگونه پرنده خود را حمام کنیم ؟

یکی از بخش های مهم نگهداری پرنده تسلط داشتن در حمام پرنده می باشد .در طبیعت و زندگی وحشی عوامل مختلفی است که باعث میشود بدن پرنده تمیز شود و استحمام کند این عوامل باران،شبنم و اب های کم عمق می باشد .

باران ،شما برای ایجاد کردن باران مصنوعی برای پرنده میتوانید از اسپری کردن اب یا اسپری کردن اب توسط شلنگ حیاط استفاده کنید . همچنین حمام کردن زیر سینک دستشویی میتواند این کار را انجام دهد . شما باید اب را طوری هدایت کنید که به سینوس ها ومجاری تنفسی وارد نشود و باعث اسیب دیدگی او نشود .


شما میتوانید به جای گودال های اب که در طبیعت وجود دارد در یک ظرف تا ارتفاع کمی اب بریزید توجه داشته باشید اگر سینک را پر کنید پرنده غرق میشود پس مقدار کم و ارتفاع کم اب نکات مهمی برای حمام پرنده می باشند .برخی اوقات اب به تنهایی برای تمیز کردن پرنده کافی نیست و شما باید از ماده تمیز کننده ملایم هم استفاده کنید .
شرکت های تجاری مختلفی هستند که تمیز کننده های مختلفی مخصوص پرندگان ساخته اند . هر کدام از این ها درجه خاص خودشان را دارند ولی به یاد داشته باشید که اینها معطر می باشند و هنگامی که پرنده را میشورید چون دوست ندار د جسم خارجی رو بدنش باشد ان را میخورد پس برای پرنده خطرناک است .


اگر قسمت برگی از پر های پرنده به روغن ،نفت و چسب الوده شده باشد باید به دامپزشکی مراجعه کنید .این ها میتواند برای پرنده شما خطرناک باشد و شما باید توجه لازم را برای پاک کردن این مواد بکنید .


مترجم:پارنیا.خ
منبعetplace.com