خطر در اشپزخانه برای طوطی :
اشپزخانه براق ترین قسمت در خانه است . بیشترین فعالیت افراد خانواده در اشپزخانه صورت میگیرد شاید شما فک کنید اشپزخانه بهترین محلی است که پرنده میتواند حضور داشته باشد . اما بدانید اشپزخانه به هیچ وجه مکان امن و سالمی برای پرنده نخواهد بود .برخی از این خطرات شامل :


استرس:

شاید شما اصلا به این فکر نکنید ،اشپزخانه به دلیل اینکه در ان غذا پخته میشود تغییرات دمایی بسیاری دارد هنگامی که اجاق گاز روشن میشود دما ناگهان بالا و هنگامی که خاموش میشود به حالت نرمال باز میگردد و این باعث بیماری پرنده خواهد شداشپزخانه شلوغ ترین مکان خانه است و رفت و امد در ان بسیار زیاد است .این ازدیاد جمعیت باعث ترسیدن پرنده و وارد شدن استرس و به وجود امدن مشکلاتی برای پرنده میشود .

دود خارج شده :

پلي تترافلوئورواتيلن یک ماده شیمیای است که هنگام پختن غذا از ظرف ها خارج میشود . هنگامی که یک غذا میسوزد دود خطرناکی از خود به جا میگذارد که شاید باعث مرگ پرنده شود .


دیگر بخار های سمی شامل نشاسته است که در اسپری های مو و تمیز کننده وسایل وجود دارد .

دیگر :

دریخچال باید بسته باشد و حواستان به این باشد که پرنده از چه چیزی غذا میخورد . حتی مقدار کوچکی از میوه سمی میتواند باعث مرگ طوطی شود .

اگر پرنده اجازه پرواز در اشپزخانه را داشته باشد چیزهای خطرناک زیادی همانند هود ،فن و ...ووجود دارد که میتواند باعث اسیب دیدگی پرنده شود .

بهترین مکان برای پرنده یک اتاق ساکت همانند اتاق پذیرایی است که در ان جمعیت وجود دارد اما به قدری نیست که پرنده از ان بترسد .


مترجم:پارنیا.خ
منبعetplace.com
.