طوطی من چند ساله است ؟بسیاری از مردم هنگامی که یک پرنده را میخرند سن او را نمیدانند .دانستن سن پرنده به دامپزشک شما کمک میکند بیماری های بیشتری را برای شما شرح داد و بگوید که در زندگی پرنده شما تاثیر گذارد خواهد بود .پرها : پرهای طوطی ها جوان تیره است با افزایش سن پر طوطی درخشان تر و کمرنگ تر میشود . پر های طوطی های بالغ درخشان تر و کمرنگ تر باشد می باشد .دم در پرندگان بالغ بلند تر از پرندگان کم سن و سال می باشد .
رنگ منقار :

در برخی از گونه ها رنگ منقار با سن طوطی رابطه دارد . رنگ نوک در طوطی های بالغ پررنگ تر از رنگ نوک در طوطی ها جوان می باشد .پرندگانی که در جوانی منقار پرنگی دارند وقتی بالغ میشوند رنگ منقارشان کمرنگ می شود .


رنگ عنبیه :این نیز با سن پرنده رابطه خواهد داشت . در طوطی های جوان رنگ عنبیه تیره است و تقریبا میتواند قهوه ای باشد . در ماکائو های حدودا 1 ساله رنگ چشم تقریبا خاکستری می باشد ،در سنت 1تا 3 سالگی به سفید تبدیل میشود و بالای سه سال تبدیل به زرد میشود .در برخی از طوطی های امازون رنگ عنبیه به نارنجی _قرمز هنگامی که بالغ میشوند تبدیل میشود . رنگ عنبیه چشم در طوطی های خاکستری با افزایش سن رنگ عنبیه از قهوه ای به سوی سفید تغییر می یابد .مترجم:پارنیا.خ
منبعetplace.com