نگهداری حیوان پستاندار با پرنده :

اگر شما پرنده ها را دوست دارید اما شما دوست دارید یک پسنتاندار کوچک و بامزه داشته باشد شما میتوانید با توجه به چند نکته هم پرنده بسیار برگ و زیبایی داشته باشید و هم اینکه یک پستاندار بسیار زیبا را نگه داری کنید اما شما باید به طور حتم توجه داشته باشید که چه پرنده ای میخرید چه شرایطی دارد و چگونه میخواهید ان را با یک پستاندار کوچک نگه دارید البته شما باید با طراحی برنامه و تهیه محیط و اموزش کامل این کار را انجام بدهید .

آنچه من میتوانم با یکدیگر نگهداری بکنم :

بهتر از از انتخاب حوندگانی مانند میک یا رت اجتناب کنید حتی اگر انها بسیار اهلی و دست اموز باشند این جوندگان انتخاب ایده الی برای نگهداری با پرندگان نخواهند بود اما خرگوش و خوکچه هندی انتخاب بسیار مناسبی هستند چون سریعا میتوانند با پرنده سازگاری پیدا کنند انها اصلا در محیط به موجودات به عنوان شکار نگاه نمیکنند و حتی اگر در طبیعت شکارشان باشند به راحتی از کنار انها میگذرند و هیچ صدمه ای به پرنده نخواهند رساند.

طوطی های بزرگتر میتوانند بسیار خطرناک باشند چون انها ناخن های بسیار تیز و منقارهای بزرگ و خطرناکی دارند که میتواند به پستاندار کوچک اسیب جدی وارد بکند .پرندها طبیعتا بسیار کنجکاو هستند وسعی دارند بدانند در ان قفس چه زندگی میکنند و میخواهد نوک بزنند تا بفهمند پستاندار چه عکس العملی نشان خواهد داد که این خطرناک بوده و گاهی این نوک زدن به چشم ها میباشد و باعث از دست دادن چشم ها در پستاندار میشود .
جوندگانی همانند به خرگوش و خوکچه هندی میتوانند زندگی بسیار راحت و ارومی را در کنار پرندگانی چون مرغ عشق وکاکاتیل داشته باشند هر چند میتوانید جوندگان را با عضو های کوچک تری از خانواده طوطی سانان همانند فنچ هاو قناری نگه دارید .

در مورد غذا چطور :
غذای پرنده با پستانداران کوچک کاملا متفاوت است و برخی چیز ه در رژیم غذایی پیتانداران برای پرنده خطرناک و برخی در رژِم پرندگان برای پستانداران خطرناک است !شما میتوانید برای جلو گیری از خوردن غذای پرنده توسط پستاندار کوچک شما میتوانید ان را در قفس و جایی که ارتفاع زیادی دارد قرار بدهید . غذای خرگوش یا خوکچه هندی را بر روی زمین قرار بدهید هر چند پرنده ممکن است از ان بخورد اما شما سعی کنید از غذاهایی که خطری برای پرنده ندارد استفاده کنید .

چگونه چیزها را تمیز نگه دارم ؟؟؟

شاید کلیدی که در نگهداری این دوحیوان باشد بهداشتی که صاحب پرنده رعایت میکند باشد .هنگامی که پستاندار کوچک در زیر قفس پرنده نگهداری شود احتمال اسیب به خز و ناراحتی های پوستی برای جونده است پس در بهترین حالت هم نباید قفس ها در زیر همدیگر قرار بگیرند .باید خرگوش را اموزش دهید تا در مکان خاصی دستشویی کند.

امروزه جاهای مخصوص دستشویی گربه و خاک ان برای خرگوش هم استفاده میشود هر چند که خاک های مخصوص خرگوش و جوندگان هم امروز در بازار موجود می باشد پس باید به خرگوش یاد دهید در مکان مخصوصی دستشویی کند و به پرنده اجازه رفت و امد در انه ناحیه را ندهید چون ممکن است از خاک ان منطقه بخورد و مسموم شده و بمیرد . حتما خاک خرگوش را مرتبا عوض کنید تا کثیف نشود .طراحی خانه پرنده چگونه باشد ؟

به طور عموم استفاده از قفس های بزرگتر بهتر از استفاده از قفس با سایز مینیموم است فضای زمین قفس باید حداقل به اندازه فضای مورد نیاز خرگوش و خوکچه هندی باشد و ارتفاع ان باید به قدری باشد که پرنده بتواند به راحتی در ان پرواز کرده و زندگی کند . مکان قفس پرنده باید با قفس پستاندار کوچک متفاوت باشد چون قفس پرنده نیمی باید افتاب بخورد و نیمی از ان سایه باشد اما قفس پستاندار کوچک باید کاملا در جای تاریک باشد و نور زیاد برای پستانداران کوچک خطرناک است .


قفس پستاندار کوچک را در مکانی قرار دهید که پرنده کمتر در انجا پرواز میکند چونگه اکثر پستانداران کوچک از پرواز پرندگان ترس بسیاری دارند و ممکن است سکته کنند.هنگامی که افراد هم پرنده میخرند و هم پستاندار کوچک دارند از تمیز کردن و رسیدگی به پستاندار کوچک قافل شده و بیشتر به پرنده خواهند رسید اگر از این قیل افراد هستید لطفا این اشتباه را مرتکب نشوید چون همانقدر که پرنده نیاز به مراقبت دارد پستاندار کوچک نیز نیاز به مراقبت دارد
مترجم : پارنیا..خ
موفق باشید .