چگونه بیماری یک پرنده را تشخیص دهیم ؟

"یک پرنده بیمار یک پرنده مرده است "یا میتوان گفت رفته است . واقعیت این است که اگر یک پرنده بیمار باشد و بیماریش را کسی متوجه نشود خواهد مرد . درمان های دامپزشکی هنگامی که متوجه میشوید پرنده بیمار است میتواند بسیار تاثیر گذار باشد و سلامتی پرنده را بازگرداند البته این وقتی درست است که بیماری در زمانی تشخیص داده شده باشد که بتوان کاری انجام دارد .


پرندگان به علت غریزه ای که برای شکار نشدن دارند بیماری خود را پنهان میکنند پس خیلی سخت است که بیمار بودن پرنده را تشخیص دهید .پس به این ترتیب پرنده ها هنگامی که بیمار هستند به حالت عادی رفتار میکنند اما انها تغییرات کوچک و ظریفی خواهند داشت که میتوان با توجه به انها بیماری پرنده را تشخیص داد .وظیفه شما این است که این علامت ها را یاد بگیرید تا به پرنده خود کمک کنید .


علائم:پرنده بیمار دو نوع تغییر خواهد داشت:

1-تغییر رفتاری2-تغییر جسمانیتغییر رفتاری :این تغییر در رفتار های روزانه پرنده اتفاق می افتد مانندبیشتر خوابیدن در صبحافزایش خواب در طول روز
بی حوصلگی
خوشحالی غیر عادیتمایل بیشتر به غذا خوردن و برداشتن غذا
کمتر خوردن
کمتر شدن سر و صدا
تغییر صدا و گرفتگی ان
سرفه کردن
تغییر در نفس کشیدن
دراوردن صداهای غیر عادی هنگام نفس کشیدنعلامت های فیزیکی:علامت های فیزیکی با تغییر در وضعیت جسمانی طوطی نمایان میشوند .ابریزش بینی
چشم های غیر عادیبه هم ریختگی در پرهای سرو گردن و بدن
کم شدن وزن
اسهالورم کردن جاهای مختلف بدن بخصوص زیر چشم و پاها
تغییر رنگ ناگهانی پرها
ظاهر شدن کرک بر روی پرها
از دادن تعداد زیاد پر در یک ناحیه
افزایش دمای بدن در قسمت نوک و پا ها
تغییر رنگ فضله از سفید به رنگ های دیگر مانند قرمز ،سبز ،زرد
هیچ ازمایشگاهی برای تشخیص این علامت ها وجود ندارد . فقط شما باید به محض اینکه یکی از این علائم را مشاهده کردید اقدام کنید و پرنده را کمک کنید .توجه داشته باشید برای پرنده ای که مریض است گذشت روزها مساوی از حاد تر شدن بیماری ،صعیف تر شدن بدن و از بین رفتن شانس زنده ماندن است .مترجم:پارنیا.خ
منبع:birdplace.com