اموزش دادن به پاراکیت :

هنگامیکه میخواهید یک پاراکیت را اموزش دهید باید بسیار صبور باشید چون شاید برای برخی از چیزهایی که میخواهید اموزش دهید زمان زیادی نیاز باشد .اگر شما در اموزش پاراکیت صبر و پشتکار به خرج دهید نتیجه فوق العاده ای خواهید دید .شما معمولا در تلویزیون میبینید که مربی های پرنده انها را بر روی دست نگه میدارند .اولین چیزی که شما باید یاد بگیرید این است .شما این کار را با قرار دادن دستتان به ارامی درون قفس هنگام غذا دادن میتوانید انجام دهید . در ابتدا ممکن است پاراکیت شما بترسد اما به تلاش خود ادامه دهید هر بار که میخواهید غذا دهید این کار را ارام انجام دهید .هنگامی که پرنده بفهمد شما به او اسیب نخواهید زد دیگر پر نمیزنند و از دست شما فرار نخواهند کرد .

مرحله بعدی که شما باید به پاراکیت خود اموزش دهید نشستن به روی نشیمن گاه است .نشیمن گاه را به بدن پرنده نزدیک کنید و سعی کنید او را مجبور کنید که به روی نشیمن گاه بیاید برای اینکار به شکم پرنده نشیمن گاه را نزدیک کنید و سعی کنید با نزدیک کردن بیشتر کمی تعادل پرنده از بین ببرید و به روی نشیمن گاه بیاید هنگامی که میخواهید این اموزش را به پاراکیت خود بدهید حتما بگویید که بیا روی نشیمن گاه یا بیا و...
اموزش بعدی یاد دادن نشستن بر روی انگشتان شما است .مراحلی را که برای اموزش دادن نشستن روی نشیمن استفاده کرده اید میتواند برای انکار استفاده کنید اما این بار به جای نشیمن گاه انگشت شما است که عمل میکند .


مرحله بعدی اجازه پرواز در بیرون قفس به پاراکیت می باشد . دستتان را به ارامی داخل قفس بیاورید سعی کنید تا پاراکیت به روی انگشتتان بماند سپس به ارامی او را از قفس خارج کنید .
شاید روزهای ابتدایی پاراکیت از اینکار شما وحشت فراوان کند اما بعد از مدتی که بگذرد پاراکیت نیز به شما اعتماد خواهد کرد و پرواز در بیرون را امتحان خواهد کرد و دیگر برای بیرون امدن ترسی نخواهد داشت و بیرون امدن را دوست خواهد داشت .فقط شما باید به انها چند روز زمان بدهید که روی انگشتتان بیرون از قفس بیاید این تنها راهی است که میتواند اعتماد او را جلب کند .هنگامی که شما این اموزش های ابتدایی را به پاراکیت خود دادید میتوانید شروع به اموزش فعالیت های جالب دیگری کنید .اموزش دادن به پاراکیت اصلا مشکل نمی باشد فقط شما باید برای اموزش دادن به پاراکیت زمان بگذارید شما به مرور زمان خواهید دید که پاراکیت به روی شونه شما خواهد امد یا در روی انگشتان شما بازی خواهد کرد فقط این ها نیازمند زمان هستند .
مترجم:پارنیا.خ