اموزش پرواز – اماده شدن برای پرواز برای تقویت روحیه پرنده شما بسیار مهم است و برای پرندگان بالغ تمرین عالی است .


هنگامی کودکان یاد میگیرند راه بروند ، نیازمند تقویت مهارتشان هستند تا هنگامی که بزرگ میشوند بدون اشکال این کار را انجام دهند .همچنان این مهارت باعث میشود به انها در یادگیری دیگر مهارت ها در زندگیشان کمک کند . برای یک پرنده ،یادگرفتن پرواز مانند همین است .پرندگان با یاد گرفتن پرواز اعتماد به نفس به دست می اورند و یادگیریشان بالاتر می رود . شما میتوانید با این مراحل به پرنده خود کمک کنید .

اگاهی از ارتفاع :


این مهم است که برای اولین تجربه پرواز برای پرنده محیطی ایمن ایجاد کنید . پرنده کوک خود را از جایی که ارتفاع کمی از زمین دارد رها کنید این ارتفاع باید تنها به اندازه میز عسلی باشد .

محک زدن خانه توسط پرنده :


وسایل شکستی که وجود دارد را از نزدیک پرنده دور کنید چون ممکن هست بشکند هم به شما خسارت و هم به پرنده اسیب بزند . مطمئن شوید که درها و پنجره ها بسته هستند .


هر نوع حیوان خانگی دیگری را از فضای خانه دور کنید . حتی کمترین اسیب دیدگی که از سگ یا گربه بخورد میتواند به علت بیماری باکتریایی از پا در بیاید .وحشت نکنند :


طوری پرنده را رها نکنید که ناگهان به زمین بخورد . پرنده کوچک خود را بردارید با او به ارامی صحبت کنید و از اصطلاحات مثبت استفاده کنید مثلا تو پرنده خوبی هست.این باعث میشود پرنده فکر کند همه چیز درست است .

پرندگان بالغ در پرواز :

سعی کنید موارد زیر را هنگامی که میخواهید به پرنده پرواز کردن یاد بدهید یاد اوری کنید .


با چشمهایتان مراقبش باشید :

هنگامی که پرنده بیرون از قفس است بر کارهای او نظارت کنید . شما با نگاه کردن به او میتوانید از خیلی از حوادث خطرناک جلوگیری کنید .


ایمنی اولیه :

شما باید از ایمنی همه چیز مطمئن شوید یعنی پرنده راهی به اشپزخانه ندارد ،کولر ،پنکه خاموش است .پنجره ها و درها بسته می باشد . هیج چیز داغ یا نتیزی وجود ندارد و هیچ چیزی که بخواد بخورد هم وجود ندارد .


اگاهی از ارتفاع :

بالهای پرنده خود را کوتاه کنید تا او بفهمد که نمیتواند مسافت زیادی را پرواز کند و بیش از حد اوج بگیر د .


پرواز در بیرون :


برخی از مردم تمایل دارند پرنده شان در بیرون پرواز کند . اما خوب وقتی که این کار را میکند یک اشتباه کافی است تا پرنده فرار کند یا اسیب ببیند . شما هیچ گاه نخواهید دانست وقتی که پرنده در بیرون پرواز میکند در لحظه بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد . او هنگامی که پرواز میکند اگر بترسد سعی میکند بیشتر اوج بگیرد اینطور گم میشود و شاید توسط شکارچی شکار شود .مترجم:پارنیا.خ