یک قوی ماجراجو که قصد عبور از بزرگراهی در نزدیکی لندن را داشت تمام خودروها را وادار به توقف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز قبل رانندگانی که درحال عبور از بزرگراه M4 در غرب لندن بودند با دیدن قویی که در حال عبور از عرض بزرگراه بود شوکه شدند.
عبور این قو از وسط بزرگراه موجب شد که نیمی از این مسیر دچار ترافیک سنگینی شود. در حقیقت رانندگانی که شاهد این صحنه بودند حق تقدم را به قو دادند و منتظر ماندند که این پرنده بزرگ سفید به آن سوی بزرگراه برسد.
اما به نظر می رسید که این پرنده تمایلی به عبور ندارد، تا اینکه سرانجام یکی از رانندگان از خودرو پیاده شد و این قو را به پیاده روی کنار بزرگراه هدایت کرد.
براساس گزارش دیلی میل، ژوئن سال گذشته نیز یک گاو فراری تصمیم گرفته بود از عرض همین بزرگراه عبور کند. عبور این گاو منجر به ایجاد یک ترافیک چند ساعته شد.