نژاد هانور (هانوفر)


(Hanoverian horse)یکی از موفق ترین اسب های خونگرم اروپایی اسب های نژاد هانور می باشند. این نژاد از معروفیت جهانی به لحاظ موفقیت های به دست آورده در مسابقات پرش از مانع و درساژ برخوردار است و این قابلیت ها سبب شده تا روز به روز به تعداد پرورش دهندگان این نژاد افزوده شود.
ریشه های اولیه تکوین این نژاد به قرن هفدهم میلادی و زمانی که سیلمی های اسپانیایی اورینتال Oriental) ) و نئاپولیتان ) Neapolitan ) به کشور آلمان صادر شدند تا با تلاقی با مادیان های بومی، هسته های اولیه تولید نژاد هلشتاین ( Holestiener ) را شکل بدهند برمی گردد. با ورود اسب های تاروبرد و تراکنر در قرون بعدی و تلاش جهت تولید اسب های ممتاز جدید نهایتا از تلاقی اسب های بومی با نژاد های تاروبرد و تراکنر در اوایل قرن هیجدهم میلادی در یکی از مراکز مهم پرورش اسب آلمان به نام ( Celle ) اسب هایی به دنیا نمایش داده شد که هانورین نام داشتند و شجر نامه ی دقیق و مدونی را به همراه داشته و با داغ ( H ) در آن زمان از سایرین تشخیص داده می شدند.خصوصیات ظاهری :
قد: در حدود 160 تا 168 سانتی متر
سر: سبک با اندازه ی متوسط و گردن طویل که به سمت داخل ضخیم می شود.
شانه: شیب دار با جدوگاه کاملا مشخص
کمر: وسیع و عریض و قدرتمند
کپل: عضلانی و مسطح و صاف در راس
اندام حرکتی: بسیار متناسب با بدن با مفاصل برجسته و وسیع و با اندازه مناسب استخوان در زیر زانو در دست ها
رنگ بدن: تمامی رنگ های اصلی ولی یکدست بدون آثاری از خال یا ابلقی
کاربری: بیشترین کاربری اسب های هانور عبارتند از سواری آزاد و شکار، پرش از موانع و درساژ و به عنوان یکی از خون های اصلی برای تولید دوخون های ورزشی
پراکندگی: این نژآد خصوصا در آلمان، هلند، فرانسه، ایتالیا و آمریکا طرفداران فراوانی دارد. انجمن های نژآدی در هر کشور وظیفه حفظ و تکثیر اصولی این نژآد را عهده دار هستند.کلیه ی تکثیر هایی که از این نژاد صورت می گیرد تحت کنترل انجمن پرورش دهندگان اسب هانور ( Society of Hanoverian Warmblood breeders ) در هانوفر آلمان بوده و مرکز اصلی نگهداری سیلمی های ممتاز این نژاد تحت نظارت ایالات محلی ( Niedesachesn ) و در مرکز پرورش اسب ( Celle ) با انجام آزمایشات بسیار دقیق و دقت فراوان صورت می گیرد.
تعداد محدودی از این نژاد به ایران وارد شده است که برخی از آن ها خالص بوده و در تبارنامه ملی کشور آلمان نیز ثبت شده اند. منتهی کشش های بعدی به دلیل عدم دست یابی مالکین به سیلمی پروف شده هانور عمدتا با سایر نژاد ها تلاقی و به این ترتیب امکان ثبت نتیجه ها در تبارنامه بین المللی هانور وجود نداشته ولی به عنوان اسب های ورزشی خوب بسیار برجسته می باشند.


نویسنده: دکتر مسعود خلیلی
گردآوری : hsoonheb