طوطی من از چه چیزی ترسیده است ؟

در طبیعت وحشی طوطی ها در گروه زندگی میکنند .هر کدام از عضو های گروه مراقب دیگری هستند و اینگونه همه مراقب هم می باشند . برای طوطی عادات به شرایط جدید یک مقدار زمان بر خواهد بود . برای انها بسیار وحشتناک خواهد بود که حالا باید خودشان به تنهایی مراقب خودشان باشند .


برخی از گونه های مخصوص طوطی مانند کاکاتیل (عروس هلندی)حتی از شب میترسند .به علت این ترس از شب پرنده در نیمه شب بیدار خواهد شد و در قفس حرکت میکند و سعی به فرار کردن میکند .بسیاری از طوطی ها که درای پر و بال کوتاهی میباشند از کوتاه کردن بالهایشان میترسند . این مهم است که طوطی را پیش شخصی ببرید که متخصص اراستن بالهای طوطی است و نگذارد فشار اضافی به طوطی وارد شود .


فهمیدن و تشخیص دادن زبان بدن پرنده شما چیزی است که شما باید برای ان وقت بگذارید و ان را بدانید . زمان زیادی را با طوطی همدم خود بگذرانید تا او به شما اعتماد کند و در زمان مورد نیاز بتوانید او را ارام کنید .

عواملی که باعث ترساندن طوطی شما میشود .تعدادی از این عوامل در مقاله زیر نام برده شده است :

چتر

سایه

نور چراغ قوه

حیوانات خانگی

شخص غریبه


کلاه

فریاد زدن


پرندگان بیرون

طوطی و بادکنک ها :

تعداد زیادی از پرندگان از بادکنک میترسند .شما وقتی در مورد این فکر میکنید نباید شگفت زده بشوید . هنگامی که انها ناخوداگاه حرکت میکنند پرندگان انها را مانند شکارچی میبینند .پس هنگامی که شما در حال برگزاری جشنی هستید طوطی را در اتاقی بگذارید که ارام باشد و بادکنک را نبیند .


طوطی ها و صدای بلند :صدا ها ی بلند اغلب باعث گارد گرفتن طوطی میشوند . بستن محکم در ها ،پارس سگ ،جیغ زدن بچه ها ،صدای بلند تلویزیون،رادیو و اژیر مواردی هستند که باعث ترسیدن طوطی میشود .هنگامی که طوطی به صداهای بلند واکنش میدهد یعنی اینکه باید بیشتر مراقب باشید .طوطی ها دوست دارند صدایشان بلند تر از صداهای اطراف باشد .اگر شما نمیتوانید سرو صدا را کنترل کنی باید طوطی را به محلی ببرید که سر و صدا کمتر باشد .

طوطی و اسباب بازی :ما برای طوطی اسباب بازی تهیه میکنیم با او بازی میکنیم و لذت خواهیم برد.به هر حال طوطی ها از این وسایل خواهند ترسید. پس بهتر است اسباب بازی را خارج قفس برای چند روز قرار دهید .تا طوطی احساس ارامش و امنیت بکند سپس به داخل قفس بیاورید وسپس روی نشیمن گاه بگذارید .(داخل مقاله طوطی من از اسباب بازی میترسد کاملا توضیح داده شده است )

مترجم :پارنیا.خ
منبع:birdcage.net