معرفی کردن خانه خود به طوطی جدید :


اوردن یک طوطی جدید به خانه ممکن است برای شما دقایق لذت بخشی را رقم بزند . شما میتوانید دنیایی را با دوستی طوطی و لذت بردن از دوستی شروع کنید . به هر حال قبل از اینکه شما طوطی جدیدی را به خانه بیاورید باید به یاد داشته باشید طوطی شما در حقیقت استرس دارد مخوصا این زمانی که از پروش دهنده گرفته شده باشد و به خانه شما بیاید اتفاق می افتد . شمانیاز دارید تا مطمئن شوید میدانید هنگامی که طوطی به خانه شما میاید چگونه ارام شود و خانه شما را بشناسد .

مانوس شدن طوطی با خانه شما :مقدمات مانوس شدن پرنده با محیط جدید باید از قبل از اوردن پرنده به خانه صورت گیرد . شما باید یک اتاق را که مخصوص طوطی باشد انتخاب کنید . این به این معناس که این اتاق باید دور از رفت و امد های زیاد ، سرصدا ها وعوامل دیگر باشد تا طوطی زندگی ارامی را تجربه کند . انتخاب یک فضای ارام برای طوطی که قرار است به خانه اورده شود کاری بسیار ضروری است .

این اتاق باید فضای همیشگی طوطی باشد . پس این به این معنا است که این اتاق را از وسایل کوچک و وسایلی که برای طوطی خطرناک است و او سعی میکند تا انها را کشف کند یا بخورد خالی شود . مطمئن شوید که از ابتدا اتاقی را که برای طوطی انتخاب میکنید دوستانه است .
قفسی را انتخاب کنید که برای طوطی اندازه مناسبی دارد و وسایل اولیه مورد نیاز طوطی را شامل میشود . هیچ اختلاطی قبل از اوردن اولین بار طوطی به خانه نباید وجود داشته باشدپس مطمئن شوید که خانه برای اوردن طوطی اماده است .شما باید این را بدانید که طوطی هنگامی که اولین بار به خانه شما میاید دارای استرس است و کمی از چیز ترسیده است . شما باید بدانید که استرسی که طوطی هنگام جا به جا شدن از مکان اولیه به خانه شما پیدا میکند طبیعی است .شما با کمی استفاده از هوش خود میتوانید این مشکل را برطرف سازید . اگر طوطی هنگامی که شما به قفسش نزدیک میشوید میترسد باید به او کمی زمان بدهید تا عادت کند . در اضافه از هر چی حرکت ناگهانی است در اتاقی که طوطی قرار دارد پرهیز کنید . مطمئن شوید تمام حرکات ارام و اهسته است .


از هرچیزی که باعث استرس طوطی میشود خود داری کنید .اگر شما خانواده ای بزرگ یا بچه دارید، نباید بگذارید هنگامی که طوطی می اید همه در یک اتاق جمع شوند چون باعث میشود که طوطی بترسد . به تدریج در چند روز متوالی اعضای خانه را به طوطی معرفی کنید تا او نترسد و به شما اعتماد کند .
ممکن است مانوس شدن طوطی با خانه شما زمانی را بگیرد . شما نحتی اگر این زمان یک یا دو هفته بود نباید نگران شوید و باید به طوطی زمان بدهید تا با خانه شما انس بگیرد و در خانه ارامش پیدا کند . با ارامش تمام برای طوطی خود محیطی ارام ،کم سرو صدا و مناسب تهیه کنید . اگر شما همه شرایط را به درستی فراهم کنید و طوطی را در ک کنید میتوانید رابطه دوستی عمیقی از همان ابتدا با طوطی برقرار کنید .
مترجم :پارنیا .خ
منبع:birdcage.net