چگونه برای طوطی خود یک جعبه اشیانه بسیازیم ؟
تعداد زیادی دلیل وجود دارد که به شما ثابت میکند چرا باید برای طوطی خود یک جعبه اشیانه بسازید . اولین دلیل این است که اگر شما یه جفت پرنده مولد دارید یک جعبه اشیانه به یکی انها نیاز خواهید داشت . در واقع اگر شما یک طوطی دارید باید بدانید که برخی اوقات طوطی سردش میشود و به جعبه اشیانه پناه خواهد برد و جعبه اشیانه تنها چیزی است که موجب میشود پرنده گرمش شود .
ممکن است شما بگویید که خودتان میتوانید برای پرنده خود یک جعبه اشیانه بسازید . هر چند که ساخت یک جعبه اشیانه اصلا کار سختی نخواهد بود . شما میتوانید با تعدادی ابزار و وسایل یک جعبه اشیانه مناسب برای طوطی خود بسازید . در این مقاله به مواردی که شما نیاز دارید تا با ان جعبه اشیانه را بسازید اشاره شده است.
مواد مورد نیاز برای ساخت جعبه اشیانه :
*یک درل الکتیریکی


**یک وسیله شبیه اره ( a saw این اره باید اره مویی یا اره کمانی باشد اما اگر شما نمیخواهید ظریف کاری و کار های اضافی انجام دهید از اه های ساده نیز میتوانید استفاده کنید .***چکش


****نئو پان : شما نیاز دارید که از چوبی استفاده کنید که هیچ عملی روش انجام نگرفته باشد و دارای هیچ ماده شیمیایی خطرناکی برای پرنده شما نباشد .

میخ: میخی را انتخاب کنید که زیاد بزرگ نباشد تا وقتی که ان را در چوپ فرو میکنید بیرون نزند و باعث زیان دیدن پرنده تان نشود . همیچنین میخی را انتخاب بکنید که از فولاد ساخته شده باشد به هیچ وجه میخ ساخته شده از روی را انتخاب نکنید چون برای پرنده تان خطرناک می باشد .
اگر شما همه وسایل و ابزار را تهیه کردید کافی است که فقط سایز جعبه اشیانه ای که میخواهید بسازید را معین کنید . جعبه اشیانه باید فضای کافی داشته باشد .دستور عمل برای جعبه اشیانه :


شما نیاز دارید تا نئوپان را به چهارمربع مساوی برای ساخت کنار ه ای جعبه اشیانه تبدیل کنید .شما باید با دقت اندازه گیری کنید که دقیقا اندازه ها یکسان در ایند . سپس شما میتوانید این تخته ها را با چوب به هم متصل کنید .شما بیش از دو مربع از نئوپان برای سقف و کف نیاز خواهید داشت .


به هر حال قبل از اضافه کردن سقف و قسمت زیری اشیانه شما نیاز دارید تا چند سوراخ درل کنید . .اولین سوراخ در جلو خواهد بود شما نیاز دارید تا سوراخ را ایجاد کنید سپس به قدری که پرنده به راحتی بتواند وارد ان شود و خارج شود گسترش بدهید . مطمئن شوید که پرنده شما به راحتی میتواند رفت و امد کند .

پشت جعبه اشیانه را سوراخ کنید تا بتوانید به وسیله ان جعبه را به راحتی به قفس وصل کنید و طوری وصل شود که برای پرنده تان ایمن باشد .در اخر شما میتوانید سقف و کف را به جعبه اشیانه اضافه کنید تا پروژتان کامل گردد . مطمئن شوید که همه میخ هایی که استفاده کردید کاملا داخل چوب فرو رفته اند و تیزی انها بیرون نیست چون اگر این چنین باشد ممکن است به پرنده به صورت بدی اسیب برسد و غیر از این شما باید مطمئن وشید که هیچ فلزی بیرون نیست که پرنده بتواند ان را بجود و باعث زیان دیدن خود شود .وصل کردن اجزای جعبه اشیانه به هم بسیار اسان خواهد بود . این کار چیزی که سخت یا تزئینی باشد ندارد .فقط لازم است که قطعات به درستی برش بخورند و هنگام وصل به صورت مناسب و ایمن نصب شوند و سوراخ پست به حالتی باشد که به راحتی به قفس نصب شود و هیچ خطری پرنده را تهدید نکند .پایان


مترجم:پارنیا.خ

منبع:birdcage.net