کودک و پرندهیکی از رایج ترین سوالاتی که پدر و مادر ها میپرسند این است که "ایا زمانی که کودک به سن مناسب رسید میتواندمسولیت نگهداری پرنده را قبول کند؟"شما نیاز دارید تا چیزهایی را قبل از خرید پرنده بدانید .

سن کودک شما :

عده ای معتقدند که یک کودک 6 یا 7 سال باید یک پرنده دست اموز داشته باشد ولی این اصلا درست نیست بچه های کوچک نمیتوانند اسیب دیدگی پرنده را
تحمل کنند و برایشان شاید ظریه روحی بزرگی شود امکان دارد پرنده بیافتد بیا سکته نکند یا...


برخی کودکان در 8 سالگی بسیار مسولیت پذیر و برخی در 8 سالگی بی دقت و نامنظم و وظیفه نشناس هستند .مادر و پدر باید با توجه به خصوصیات کودک سن نگهداری حیوان را تشخیص بدهند. پرنده مانند سگ و گربه نیست و اسیب پذیری بیشتری دارد کودک باید بتواند با حوادث غیر منتظره که برای پرنده پیش میاید کنار بیاید و غمگین و افسرده نشود.

اندازه پرنده :هر چه پرنده کوچکتر باشد اسیب پذیر تر خواهد بود و پرنده بزرگتر ممکن است با گاز گرفتن کودک را بسیار بترساند بعضی از گونه های محبوب و مشهور برای یه کودک بهتر است ولی طوطی امازون برای یک کودک بسیار خوب است چرا که مهربان ،مطیع و رام می باشد این طوطی سریعا اموزش میگیرد و به کودک اسیب نخواهد رساند و حتی برای بزرگسالان طوطی مهربانیست.

تلفظ صوتی:

پرندگان در خانه باکودک دوست میشوند و با ان ها میخوانند .چرا دلیل این چیست؟ دلیل ان این است که پرندگان در گروه زندگی میکنند و با انها میخوانند و هنگامی که جابه جا میشوند کودک برایشان حکم عضوی از گروه رادارد!

در نهایت چه کسی مسول است؟؟

در نهایت پدر و مادر مسول نگهداری پرنده هستند حتی اگر فرزند شما وعده بدهد که به پرنده اب میدهد ،غذا میدهد ،تمیز میکند و....

اول و اخر نگهداری پرنده به عهده مادر وپدر است شما باید همه اینها را موقع خرید بدانید چون نمیتوانید به کودک اجبار کنید که از پرنده مراقبت کند.

مشکل با ازمون اجر ا:

وقتی پرنده را میخرید نباید بگویید که خب در اخر میفروشیمش یک لیست بنویسید و با کودک وظایف را تقسیم کنید اگر نکنید برای فروش نمیتوانید کودک را راضی کنید.

مترجم :پارنیا.خ

http://www.parrotparrot.com/articles/aa020900.htm