حقایق جالب در مورد پرندگان

1- قدیمی ترین پرنده یک ارچیپتریکس بوده و در حدود 150 میلیون سال قبل زندگی میکرده است .اندازه کلاغ سیاه بوده است و پرو بال داشته است .

2-تخم شتر مرغ برای سفت شدن به دو ساعت جوشیدن نیاز دارد .

3-تخم اباتروس سلطنتتی 79 روز برای باز شدن به وقت نیاز دارد .

4-تخم مرغ مگس کوچکترین و تخم شتر مرغ بزرگترین تخم دنیاست

5-در این دوره پرنده فیل در روی تخم که 27 پوند وزنش بود دراز کشید .

6-پرنده پریسوشال مرغ ها ،اردک هارا دوست دارند و حاضرند به دریچه های کاکایی پرواز کنند انها از با زرده ی بزرگتر از تخم جغد ،دارکوب ،مرغهای اواز خوان در میایند که مراقبت بسیار نیاز دارند .

7-کیسه های هو 5/1 درصد جلوی بدن پرنده را تشکیل میدهند

8-درجه حرارت بدن پرندگان 7-8 درجه از درجه حرارت بدن انسان بشتر است پرندگان فقط میتوانند 3 ربع بدن خود را خنک کنند .

9-ضربان قلب پرنده 400 تا برای هنگامی که نشسته و 1000 تا برای هنگام پرواز است

10- تنها پرنده بدون بال در جهان کیوی در نیوزلند است .

11-اردکها و غاز ها به صورت هفتی شکل پرواز میکنند . پرندها حشرات را میگیرند و میخورند و اضافی ها را برای ذخیره میگذارند .

12-کبوتر با سرعت 100 میتواند پرواز کند

13- سرعت کبوتر ها ،شاهین ها ،اپچلیک ها به 200 نزدیک است

14- پنگوئن ها ،شتر مرغ ،دو دو از پرندهایی هستند که پرواز نمیکنند

15-مرغ مگس در هر 10 دقیقه دو برابر وزنش میخورد

16-کبوتری هنگام جنگیدن با یک پرنده دیگر پای خود را از دست داد و با پای چوبی زندگی کرد .

17-تنها پرنده سمی در جهان حودد پتوهی است که سم در پوست و پرش یافت میشود

مترجم :پارنیا .خ