چگونه یک همستر را (در دست)نگه داریم؟

همستر ها حیواناتی چالاک و سریعی هستند که دارای دندان های تیزی می باشند بنابراین بلند کردن ان ها و نگه داشتن هنها در دست نیاز به مراقبت دارد .را های زیادی وحود دارد که میتوانید همستر را در دست نگه دارید . این مقاله را بخوانید و یاد بگیید چگونه این کار را انجام دهید .

مرحله اول :

قبل از اینکه همستر خود را در دست بگیرید دستان خود را کاملا بشورید تا اگر بوی غذا میدهد بو از بین برود اگر دستتان بوی غذا بدهد امکان دارد همستر دست شما را گاز بگیرد .

مرحله دوم :

اجازه دهید همستر دست شما را ببیند و بو کند قبل از اینکه او را بلند کنید .


مرحله سوم :

در قفس همستر یه کوزه یا ظرفی قرار دهید که همستر از او بالا بیاید و سپس همستر را با ظرف بلند کنید .این بهترین روش برای کسانی است که تجربه ندارند و میخواهند همستر خود را دستی کنند .

مرحله چهارم :

یک دست خود را زیر همستر بگذارید و دست دیگر را روی همستر و سپس او را بلند کنید یا دو دست خود را کنار هم بگذارید و همستر را بلند کنید .


مرحله پنجم:
دستتان را دور همستر قرار دهید و بگذارید همستر سر خود را از میان دستانتان به بیرون بیاورد همستر را موقع نگه داشتن فشار ندهید و سعی کنید تا جای ممکن بین دو دست فاصله ایجاد کنید !

مرحله ششم:

انگشت های خود را دور همستر گره بزنید زسیاد محکم اینکار را نکنید و او را بلند کنید این روش برای کسانی است که تجربه زیادی ئدر رابطه با همستر دارند و این روش فقط برای مسافت های کوتاه استفاده میشود اگر مسافت طولانی باشد همستر اسیب خواهد دید .

پایان


مترجم:پارنیا.خ

منبع:http://www.ehow.com/how_2089062_hold-a-hamster.html