جغد برفیsnowy ow
l


طول 55تا 75 سانتی متر
وزن 5/2 تا 17 کیلوگرم
در اطراف قطب شمال و جنوب زندگی می کند و با داشتن پرهای تمام سفید
جغد برفی نر یکی از ممتازترین جغدهاست . پرهای پرحجم و درازش تا پنجه های پا ادامه دارد و حتی منقارش را هم کامل پوشانده است . عایق گرمایی فوق العاده ای را به پرنده می دهد . این جغد بیشتر هنگام غروب و سپیده دم فعال است ولی در تابستان زمانی که روشنایی روز ادامه دارد بیشتر فعال است . بیشتر روزش را روی زمین یا جای بلندی روی صخره های پست می گذراند . از قوه ی دید شگفت انگیزش برای تعین محل شکار خود استفاده می کند سپس به آرامی کمین می کند . جغد برفی از موش صحرایی قطب شمال ، خرگوش صحرایی و مرغ آبزی تغذیه می کند . در واقع چرخه ی تولید مثلی آن مستقیما و ابسته به فراوانی موشهایی صحرایی است.