آموزش چرخش

پرنده با راحتي مقابل شما روي استند T يا هرچيز ديگر نشسته است ، به او دانه*اي بدهيد ( من ميگويم دانه چون من از دانه استفاده ميكنم ) و به آرامي با او صحبت كنيد. از دستور * بيا * استفاده كنيد كه پرنده از قبل ياد گرفته است مي توانيد از كلماتي كه خودتان استفاده ميكرديد ،*استفاده نماييد با او چندين بار اين حركت را تمرين كنيد و هر بار بگوييد * خوبه * و هر بار كه درست انجام داد بعد از كلمه * خوبه * دانه جايزه را بدهيد.
بعد ... ، دانه جايزه را در دست راست خود نگه داريد ،* دانه را در سطح چشمان پرنده نگهداريد ،*بگذاريد پرنده دانه را ببيند. بگوييد * بچرخ * هنگامي كه پرنده به دانه رسيد دست خود را دور بدن پرنده به سمت پشت بچرخانيد ابتدا پرنده سر خود را برمي*گرداند و اميدواريم بعد پرنده كل بدن خود را بچرخاند و دانه را از دست شما بگيرد . اگر پرنده تا نصف چرخيد به او بگوييد * خوبه * و دانه را به او بدهيد. وبعد با نوازش سعي كنيد كامل بدن پرنده بچرخد و به او دانه را بدهيد. و هر بار از دستور ساده اي مانند * بچرخ * استفاده كنيد. و بعد كم كم پافشاري كنيد يك دور كامل بدن پرنده بچرخد و بعد به او دانه جايزه را بدهيد.
اين اولين تمرين( بازي ) ساده اي است كه ممكن است براي شما براي ادامه بازي ها و در آينده جذاب نباشد. اما همين كه شما به پرنده تان آموزش مي دهيد بسيار بيشتر از يك تمرين و بازي است : شما به پرنده آموزش مي دهيد كه چگونه ياد بگيرد و چه چيزي انتظارش را مي*كشد و چگونه مي تواند به جايزه برشد. به ياد داشته باشيد پرنده هر رفتاري را بدون دريافت جايزه در قبال آن (رفتار ) تكرار نميكند.
در گام بعدي بگذاريد پرنده دانه را در دست راست شما زمان چرخيدن دنبال كند اما شما دانه اي هم در دست چپتان داشته باشيد. وقتي كه يكبار پرنده كامل چرخيد به جاي دانه اي كه در دست راست شماست دانه در دست چپتان را به او بدهيد. بتدريج دست راست خود را بعد از هر بار موفقيت هر دفعه كمي بالاتر نگهداريد. و بعد ... دانه را ديگر در دست راست خود نگيريد و فقط با دست راست دايره كوچكي را بالاي سر پرنده*تان رسم كنيد. دقت كنيد كه سريع بعد از انجام دادن درست تمرين جايزه را از دست چپ بگيرد. سرانجام فقط نياز است كه شما با يك انگشت دست راست دايره اي را بالاي سر پرنده تان دنبال كنيد و هم چنان از دستور استفاده كنيد .

يادآوري : يك پرنده بيشتر به اشاره پاسخ مي دهد تا دستور شفاهي . اما در ابتدا بايد هر دو را آموزش ببيند. دستور شفاهي پرنده را مجبور به توجه بيشتر و تمركز به تمرين ،*ميكند.

در حال حاضر فقط از اينكه پرنده شما هر چقدر ناشيانه و بد و آرام روي نشيمنگاهش مي*چرخد خرسند باشيد و لذت ببريد. فقط به اين فكر كنيد پرنده شما در عرض چند دقيقه چه چيزهايي ياد گرفته است . او با شنيدن دستور ** بچرخ * و ديدن دست راست شما كه بالاي سرش دايره اي را دنبال ميكند و ياد گرفته است كه كلمه * خوبه * يعني صاحبش از او راضي است و در آخر هم جايزه دريافت ميكند . و تمام اينها فقط در چرخيدن او دور خودش برايش دستيافتني شده است.
وقتي پرنده اين ايده را درك نمود (فهميد) به تمرين بعدي برويد. پرنده را با تكرار بي پايان خسته نكنيد. اين تمرين و تمرينهاي بعدي را هيجان انگيز نگهداريد. من با هر پيشرفت كوچكي خوشحال و هيجان*زده شده و مي گذارم پرنده ام خوشحاليم را ببيند و درك كند.
وقتي ميبينم پرنده به انجام يك تمرين ميل و رغبت نشان مي دهد بر روي آن تمرين تمركز بيشتري مينمايم. من معروف به اين اخلاق هستم كه پرنده ام را پس از آنكه تمريني ياد گرفت ،*او را به دفتر كار همسرم برده و آنجا آن را دوباره اجرا ميكنم. شايد اين كمي عجيب به نظر برسد اما به دلايلي به نظر ميرسد پرنده بعد از كمي شوكه شدن ،*درك ميكند و خوشحال مي شود از اينكه من و همسرم او را تشويق ميكنيم و از او راضي هستيم و به او دانه هاي مورد علاقه اش را مي دهيم . و به او بگوييم كه پرنده فوق العاده اي است.
اما اين چيزي نيست كه من به توصيه انجام دادن آن را ميكنم. اما براي من و پرنده ام مفيد است. و براي من بي اختيار صورت ميگيرد. اغلب به نظر ميرسد كه براي شروع تمرينات ديگر و همچنين اجراي تمرينات در مقابل ديگران موثر است.


تربیت کننده : Tani Robar

مترجم :Shadi Jenab

گرداوری: Honey