مار ماهی اسپاگتی بنفش:

نام:مار ماهی اسپاگتی بنفش_Purple Spaghetti Eel_Pink Paddletail Eel ~ Purple Spaghetti-eel

نام علمي : Moringua raitaborua

خانواده : Moringuidae

زادگاه: اسیا_هند

حد اكثر اندازه :در طبيعت تا 44 سانتي متر رشد مي كند اما در آكواريوم بيش از 34 سانتي متر رشد نمي كند .

سایز تانک : 190 لینر

شرايط آب : ph مناسب 8.1 تا 8.4/ dgh مناسب 8 تا 12 / دماي مناسب 22 تا 28 درجه سانتي گراد .

خلق وخو : آنها اغلب خجالتي و صلحجو هستند ، اما گاهي اوقات ماهي هاي كوچك رامي خورند .

تغذيه :انواع كرم هاي سفيد ، كرم خاكي ، كرمهاي خوني و آرتيميا .

سطح شنا :اكثر اوقات نقاط پايين مخزن

جنسيت : قابل تشخيص نيست .

توليد مثل :تخم گزار روي برگ گياهان ، تا به حال تكثير آنها در آكواريوم گزارش نشده است .