دوستان محیط زیستی:ببینین مسئولین محترم و شهروندان عزیز کلاردشتی چه راهکار جالبی برای دفن زباله هاشون پیدا کردن!اینجا همون جنگلهای عباس آباد خودمونه...!شیرابه های زباله روی اکوسیستم منطقه شدیدا تاثیر گذاشته و بوی تعفن تا شعاع چند کیلومتری به مشام میرسه.

آیا این راه کار مسئولین باهوش برای جذب توریست در یک منطقه منحصر به فرد گردشگری در کشوره؟محيط زيست ....

يا زباله داني؟!