ماهی رنگین کمان هزاره:

نام:ماهی رنگین کمان هزاره_Millennium Rainbowfish_Tami River Rainbowfish ~ Lake Ifaten Rainbowfish

نام علمی:Glossolepis pseudoincisus

خانواده:Melanotaeniidae

زادگاه:اسیا_جاوا_اندونزی

سایز نهایی:10 سانتی متر

سایز تانک:110 لیتر

شرایط اب: ph اب بین 6.5 تا 8.5 .دمای اب بین 21 تا 28 درجه.سختی اب بین 15 تا 25 درجه.

تغذیه:همه چیز خوارند.کرم های توبیفیکس و یا غذای گرانول برای انها مناسب است.

همزیستی:از طرف این ماهی خطری دیگر ماهیان را تهدید نمیکند.این ماهی با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:ماهی نر درخشان تر از ماهی ماده است.

تکثیر:ماده تخم های خود را بر روی سطوح شنی یا سنگی میگزارد.برای تکثیر این ماهی کافیست دما را بالا ببریم و جفت را به خوبی تغذیه کنیم.