ماهی رنگین کمان ابی:

نام:ماهی رنگین کمان ابی_Blue Rainbowfish_Lake Kutubu Rainbowfish

نام علمی:Melanotaenia lacustris

خانواده:Melanotaeniidae

زادگاه:استرالیا_پائوپا_کوتابو

سایز نهایی:12 سانتی متر

سایز تانک:140 لیتر

شرایط اب: ph اب بین 7 تا 8.5 .دمای اب بین 21 تا 28 درجه.سختی اب بین 5 تا 25 درجه.

تغذیه:همه چیز خوارند.کرم های توبیفیکس و یا غذای گرانول برای انها مناسب است.

همزیستی:از طرف این ماهی خطری دیگر ماهیان را تهدید نمیکند.این ماهی با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:دقبل از دوران بلوغ کمی مشکل است.ماهی نر درخشان تر و زیبا تر است.

تکثیر:ماده تخم های خود را بر روی سطوح شنی یا سنگی میگزارد.برای تکثیر این ماهی کافیست دما را بالا ببریم و جفت را به خوبی تغذیه کنیم.