گربه های هیمالین گونه ای از گربه های مو بلند، در واقع پرشین با خصوصیت استثنایی چشمان آبی و نقاط رنگی هستند که مشتق شده از نژاد پرشین و سیامی ست و در اروپا به پرشین کالر پوینت معروف است.

هیمالین ها از سوی انجمن بین المللی گربه گونه ای از پرشین مطرح شده، و به همراه پرشین و گونه مو کوتاه پرشین (پرشین اگزتیت) به عنوان زیر مجموعه های گونه استاندارد پرشین طبقه بندی شده است. انجمن دوستداران گربه معتقد است که هیمالین تغییر رنگی در پرشین است نه گونه ای جداگانه از آن.A Blue point Himalayan

الگوی بدنی:

گربه های هیمالین همانند گربه های پرشین بدنی گرد مانند با پاهایی کوتاه دارند، که عمل پرش از ارتفاع را نسبت به دیگر گربه سخت تر میکند، برخی از آنها از نظر بدنی بیشتر شبیه سیامی ها بوده و می توانند تا ارتفاع 7 فوت بپرند.
مانند پرشین دو نوع هیمالین وجود دارد: نوع سنتی یا صورت عروسکی و نوع فوق العاده فلت؛ همالین های تیره صورت عروسکی بوده در حالی که روشن پوینت ها دارای صورتی فلت هستند.
A seal point Himalayan
خلق و خو:

این گربه ها نرم خو، باهوش و به طورکلی بسیار اجتماعی و همراهان خوبی هستند و باتوجه به ریشه سیامی تمایل بیشتری به فعالیت نسبت به پرشین ها دارند.
همالین ها به دوستی معروف اند و همدم های بی نقصی برای نگهداری در منزل هستند.آنها مهربان، نجیب، آرام ، بی سرصدا و نرم خو هستند. ولی دارای روحیه بسیار بازیگوشی می باشند. هیمالین ها همانند سیامی ها عاشق بازی های واکنشی هستند و یک اسباب بازی کوچک یا یک کاغذ مچاله آنها را ساعت ها سرگرم میکند. همالین ها علاقمند و وابسته به انسان ها برای حمایت و همراهی اند. آنها طالب و مشتاق عشق و محبت، نوازش و آراسته شدن هستند.


Red (Flame) Point.

مسائل بهداشتی:

با توجه به داشتن ریشه پرشین، برخی از همالین ها ممکن است ژنی که باعث بیماری های پلی کستیک کلیه میشود را داشته باشند(PKD) اما تست ژنتیکی می تواند حامل بودن ژن (PKD) در گربه را آشکار سازد، همچنین ممکن است این ژن به صورت نهفته و یا خنثی باشند.

Chocolate point


موها:

مانند بسیاری از گربه های موبلند هیمالین ها نیز نیاز به شانه شدن روزانه برای داشتن بهترین ظاهر و سلامت را دارند. علاوه براین ممکن است بستگی به گربه نیاز به تمیز شدن روزانه چشم ها هم باشد. حمام کردن نیز از سوی بسیاری از پروش دهندگان برای کاهش روغن پوست و مو آنها توصیه میگردد. موهای بدن هیمالین ها سفید یا کرم است، ولی پوینت های آنها ممکن است رنگهای مختلف: جوهری ( سیاه)، ـ آبی ( بلو) یاسی،شکلاتی، قرمز و کرم باشد. پوینت ها همچنین می تواند موج دار و یا طرح دار باشد.پروش هیمالین های شکلاتی و یاسی پوینت بسیار مشکل است، زیرا پدر و مادر هر دو باید حامل ژن شکلاتی و یا یاسی باشند تا بچه گربه های یاسی و یا شکلاتی داشته باشیمویژگی های چهره:

مشخصه صورت هیمالین ها همانگونه که در پرشین ها دیده میشود بینی ش**** همراه با چشمان درشت و گرد به طوری که بینی کاملا بین دو چشم قرار دارد میباشد .

Cream point
طبقه بندی و تعاریف کالرپوینت:

بلو پوینت:
گربه ای که دارای نقاط بلو رنگ در محدوده ی : پا، گوش، دم و صورت

چاکلت پوینت:
دارای رنگ شکلاتی در نقاط : صورت، پاها، دم و گوش به طوریکه مخالف قهوه ای تیره است

کرم / رد پوینت
این رنگ ها ممکن است بسیار نزدیک به هم باشد، آنها کرم تیره همراه با هاله قرمز هستند، اگر پدر و مادر گربه هر دو قطعا کرم، بلو یا کرم بلو هستند، فرزند نمیتواند رد پوینت باشد.

سیل پوینت
دارای نقاط قهوه ای تیرهمنبع: wikipedia