طوطی ها و رفتارهای ناخواسته:

"اوه،نه،طوطی من کلماتی بدی بکار برده و صداهای زشت وشرم آوری ایجاد میکند. من خیلی خجالت می کشم ." این صداها برایتان آشنا نیست؟ اینها شایع تر از آن چیزی است که شما فکرش را میکنید. اما برای تغییر این رفتارها چه میتوان کرد؟
به عنوان صاحب یک طوطی، روزی که طوطی شروع به صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با شما خواهد کرد کاملا برای شما قابل پیش بینی است.پس از آموزش های مکرر شروع به گفتن کلمات خواهند کرد. با این حال، برخی از صداها و کلمات را به آسانی ادا می کنند هنگامی که طوطی شما کلمات بی مزه ای را برای گفتن انتخاب می کند، احساس ناخوشایندی در شما ایجاد می شود. چه می توان کرد؟


تغییر رفتار طوطی:

شما باید برای تغییر رفتارهای ناخواسته و نا مطلوب آنها را نادیده بگیرید. با نادیده گرفتن آن شما این رفتارها را تقویت نخواهید کرد. در ابتدا وقتی طوطی شما یک کلمه ی بد را بکار می برد.احتمالا از جانب شما پاسخی دریافت خواهد کرد. این پاسخ میتواند به صورت خنده یا صدای بلند و ... باشد. در هر صورت احتمالا این واکنش از جانب شما فوری و با اشتیاق رخ داده است. در این حالت توجه شما به او جلب شده است و طوطی شما این عکس العمل را پاداش تلقی خواهد کرد . چرا پرنده شما نمی خواهد چیزهایی را بگوید که شما او را به گفتن آن تشویق کرده اید؟ چرا هیچ تغییری صورت نگرفته است؟

نادیده گرفتن رفتارهای بد طوطی:

توجه داشته باشید شما به آسانی می توانید بدون اینکه متوجه شوید به رفتار بد طوطی پاداش بدهید. عکس العمل شما برای طوطی معادل جایزه خواهد بود.این به شما بستگی دارد که به عنوان صاحب طوطی این پاداش و تشویق را که بی اختیار صورت می گیرد، تغییر دهید و در مقابل این موقعیت تحت هیچ شرایطی واکنش نشان ندهید.شما باید رفتارهای بد را نادیده گرفته و فقط و فقط رفتارهای خوب را تحسین کنید. بارها و بارها نادیده گرفتن و عدم واکنش نسبت به کلمات بدی که طوطی شما بکار می برد در کاهش رفتارهای بد موثر خواهد بود. هنگام استفاده ی این روش کلید کار ، تکرار و تکرار و تکرار میباشد و لازم است که تمام اعضای خانواده از این روش آگاه باشند و رفتارهای بد طوطی را نادیده بگیرند.

با توجه به آنچه گفته شد در طی این فرآیند به همان اندازه توجه کردن و تحسین کردن رفتارهایی که می خواهید طوطی تان انجام دهد و یا کلماتی که دوست دارید بشنوید مهم است.یک تشویق ویژه ، نوازش کردن سر و توجه بیشتر باعث میشود که طوطی کاری که شما می خواهید را انجام دهد. توجه داشته باشید تقویت مثبت بهترین پاداش برای انجام کارهای موردنظر شماست.

طوطی شما کلماتی را که میشنود تکرار خواهد کرد.بنابراین هنگامی که طوطی در کنار شما حضور دارد بسیار مهم است که مراقب چیزهایی که می گویید باشید . طوطی شما یک کلمه را به یک عملکرد خاص ارتباط خواهد داد. پاسخ همیشگی و تکراری شما به هرچیزی به راحتی میتواند به پاسخ طوطی شما نیز تبدیل شود. ممکن است برای پی بردن به واکنش طوطی نسبت به رویدادی که رخ داده و یا چیزهایی که شما مشغول انجام دادن آن هستید وقت بیشتری صرف کنید . اگر چنین است شما به جایگزین کردن یک اقدام دیگر برای نشان دادن واکنش و تقلید طوطی خود نیاز خواهید داشت.

در نهایت شما مسئول یادگیری طوطی خود هستید. تنبیه رفتارهای ناخواسته هرگز موثر نخواهد بود.وقتی شما در حال بررسی یک مشکل رفتاری هستید ممکن است به این نکته پی ببرید که برای جلوگیری از یاغی شدن طوطی باید تغییراتی ایجاد کنید. گاهی اوقات این مشکلات از طوطی ها نیست بلکه از شما است.مترجم:مهدی MTM

توجه : کلیه مطالب و مقاله های اين سايت متعلق به پارسي پت و شرکت شبکه ارتباطات کامپیوتری ایران(Aka Networks) است .استفاده از مطالب و مقاله های سایت پارسی پت بدون ذکر منبع و لینک معتبر و مستقیم مصداق بارز دزدی است و از طرف شرکت ارتباطات کامپوتری ایران مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .در صورت تمایل به استفاده از مقاله های این سایت میبایست منبع را به صورت یک لینک معتبر و مستقیم به همراه نام مترجم و نویسنده مقاله به این صورت ذکر کنید :


منبع : www.parsipet.ir

مترجم/نویسنده : نام مترجم/نویسنده مقاله