ماهی رنگین کمان کلبس:

نام:ماهی رنگین کمان کلبس_Celebes Rainbowfish_Celebes Sailfish ~ Celebes Sailfin

نام علمی:Marosatherina ladigesi

خانواده:Telmatherinidae

زادگاه:اسیا_اندونزی

سایز نهایی:5 تا 7.5 سانتی متر

سایز تانک:110 لیتر

شرایط اب: ph اب بین 7 تا 8 .دمای اب بین 21 تا 28 درجه.سختی اب بین 10 تا 20 درجه.

تغذیه:همه چیز خوارند.کرم های توبیفیکس و یا غذای گرانول برای انها مناسب است.

همزیستی:از طرف این ماهی خطری دیگر ماهیان را تهدید نمیکند.این ماهی با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:کمی مشکل است.دم و باله های ماهی نر کمی بزرگ تر است.

تکثیر:ماده تخم های خود را بر روی سطوح شنی یا سنگی میگزارد.برای تکثیر این ماهی کافیست دما را بالا ببریم و جفت را به خوبی تغذیه کنیم.