اگر منظور ما این باشد که ایا میتوانند حیوانات با یکدیگر ارتباط برقرار کنند پاسخ بله است اما اگر منظور ما این باشد که ایا حیوانات میتوانند با یکدیگر همانند انسان ها حرف بزنند پاسخ خیر است .

در این مقاله به بررسی چگونه ارتباط برقرار کردن ارتباط حیوانات میپردازیم امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود .

مطمئنا حیوانات به وسیله صدا ها و حرکات بدن یعنی همان body language میتوانند با یکدگر ارتباط برقرار کنند یعنی انها همانند انسان ها نمیتوانند w را بگویند بلکه تنها میتوانند با حرکت چشمان ،حرکات سر ،حرکات دست ، منظور خودشان را به دیگران بفهمانند .

در ادامه این مقاله به بررسی برخی از این ارتباط میپردازیم که شاید اگر کمی در انها تامل کنیم این اتفاقات را به یاد بیاوریم .

مثلا وقتی که مرغی شروع به سر و صدا میکنند و میزان صدایش بالا میرود جوجه ها متوجه این میشوند که خطر انها را تهدید میکنند و سریعا دولا میشوند تا جانشان در امان باشد .


گاهی اوقات اسب ها سم هایشان را به زمین میکشند این یکی از علایمی است که انها برای مطلع کردن گروه از موضوعی ان را انجام میدهند .


برخی از حیوانات با چشمهایشان و بینایشان به هم دیگر منظورشان را میفهمند مثلا هنگامی که پرنده ای میخواهد پرواز کند به اطراف نگاه میکنند نگاه او به شلی است که پرندگان دیگر مطلع میشوند نباید از جای خود حرکت کنند تا هنگامی که دوباره پرنده نگاه کنند و انها بفهمند که منطقه امن و امان است و سپس دنبال پرنده اولی راه بیوفتند .

را های ارتباطی سگ ها بسیار زیاد است انها میتوانند از حرکت دست ها ، پنجه ها و چشم ها با هم ارتباط برقرار کنند . انها با اماده کردن پنجه هایشان نشان دادن دندان هایشا ن، زوزه کردن ، ناله کردن با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و حس خود را منتقل میکنند و قطعا سگ مقابل منظور انها را میفهمد و پاسخی مناسب با همان حرکت انجام خواهد داد .

برای تشکیل یک گله و پذیرفتن عضو حیوانات از حس بویایی خود استفاده میکنند و این در بیشتر حیوانات یکسان است.

میمون ها طبق گفته های جهانی جز باهوش ترین حیوانات جهان به شما می ایند اما انها فرقی با بقیه حیوانات نیستند و انها نیز با حرکت دستان ،حرکت چشمان و صداهایی که از خود در می اورند با هم ارتباط بر قرار میکنند . انها با این حرکات حس هایی نظیر خوشحالی ،ناراحتی و خشم را نشان میدهند .

هیچ حیوانایی توانایی صحبت و تکلم را مانند انسان ندارد و نمیتواند حرف بزند و سخنرانی کند حتی میمون ها که باهوش هستند این توانایی را ندارند .

طوطی ها و پرندگانی که امروزه به عنوان پرند گان سخنگو شناخته شده اند قدرت فهم حرف هایشان را ندارند بلکه فقط از راه تقلید این کلمات را میگویند .

همه حیوانات همانند انسان به صورت غریزی زبان خود را یاد میگیرند و با هم ارتباط برقرار میکنند اما هیچ کدام از انها نمیتوانند همانند انسان کلمات را ادا کرده و سخن بگویند .

مترجم:پارنیا.خ

منبع :http://www.badhonhara.com/Article_Bo...ategory_ID=190

22/2/90

پایان

موفق باشید .