ماهی رنگین کمان دو رنگه:

نام:ماهی رنگین کمان دو رنگه_Boeseman's Rainbowfish_Bicolor Rainbow ~ Boesemani Rainbowfish

نام علمی:Melanotaenia boesemani

خانواده:Melanotaeniidae

زادگاه:اسیا_اندونزی

سایز نهایی:11.5 سانتی متر

سایز تانک:110 لیتر

شرایط اب: ph اب بین 6.5 تا 8.5 .دمای اب بین 21 تا 28 درجه.سختی اب بین 8 تا 25 درجه.

تغذیه:همه چیز خوارند.کرم های توبیفیکس و یا غذای گرانول برای انها مناسب است.

همزیستی:از طرف این ماهی خطری دیگر ماهیان را تهدید نمیکند.این ماهی با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:قبل از سن بلوغ تشخیص جنسیت غیر ممکن است.ماهی نر بزرگ تر است همچینین رنگ ماهی نر درخشان تر و زیبا تر است.

تکثیر:ماده تخم های خود را بر روی سطوح شنی یا سنگی میگزارد.برای تکثیر این ماهی کافیست دما را بالا ببریم و جفت را به خوبی تغذیه کنیم.