ماهی رنگین کمان جواهر:

نام:ماهی رنگین کمان جواهر_Jewel Rainbowfish_Banded Rainbowfish_Regal Rainbowfish - Goyder River Rainbowfish

نام علمی:Melanotaenia trifasciata

خانواده:Melanotaeniidae

زادگاه:استرالیا_ایندیجنوس

سایز نهایی:13 سانتی متر

سایز تانک:110 لیتر

شرایط اب: ph اب بین 6.5 تا 8.5 .دمای اب بین 21 تا 28 درجه.سختی اب بین 8 تا 25 درجه.

تغذیه:همه چیز خوارند.کرم های توبیفیکس و یا غذای گرانول برای انها مناسب است.

همزیستی:از طرف این ماهی خطری دیگر ماهیان را تهدید نمیکند.این ماهی با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:ماهی نر بزرگ تر است همچینین رنگ ماهی نر درخشان تر و زیبا تر است.

تکثیر:ماده تخم های خود را بر روی سطوح شنی یا سنگی میگزارد.برای تکثیر این ماهی کافیست دما را بالا ببریم و جفت را به خوبی تغذیه کنیم.