۶ دلیل برای اینکه چین چیلا را بعنوان پت انتخاب نکنیم
از اونجائی که چین چیلاها جز اگزاتیک پتها هستن و نگهداری از اگزاتیک پتها بزرگترین ظلم به اونهاست،من به دنبال دلایلی برای اثبات اشتباه نگهداری از چین چیلا بعنوان پت بودم.


۶ دلیل برای اینکه چین چیلا را بعنوان پت انتخاب نکنیم:
۱-چین چیلاها نیاز به توجه زیادی دارند و برای اهلی شدن باید وقت و حوصله زیادی صرف کرد،همچنین اغلب آنها از اینکه در آغوش انسانها باشند لذت نمیبرند بنابراین پت مناسبی برای بچه ها بشمار نمی روند.
۲-قفس آنها باید بطور مرتب کاملا تمیز شود، بوی بد قفسشان آزارشان میدهد.
۳-چین چیلاها غالبا اقدام به جویدن هر وسیله ای در خانه می کنند،از مبلمان و چارچوب دربهای چوبی گرفته تا کفش و سیم های برق!بنابراین اگر نتوانید چین چیلا را در محیطی محدود در مزل،که دسترسی به همه وسایل نداشته باشد را فراهم کنید،آسیبهای زیادی به اسباب منزلتان وارد میشود.
۴-شما نمی توانید چین چیلاها را برای چند روز در منزل تنها گذاشته و به سفر روید،همچنین سفر برای آنها سخت ست چراکه در طول جابه جائی دچار استرس فراوان میشوند.بنابراین هر بار موقع سفر برای نگهداری از آنها دچار مشکل خواهید شد خصوصا اینکه امکان انتقال موقت آنها به خانه اشنایان فکر خوبی نیست چون آنها بسختی به محیط جدید خو می گیرند!
۵-چین چیلاها شب فعال هستند بنابراین بسیاری از خواسته های شما از داشتن یک پت را برآورده نمی کنند چراکه زمانیکه شما بیدار هستید و برای بازی با آنها تمایل دارید آنها در خوابند و شب هنگام با بازی و ایجاد سروصدا خواب شما رو بر هم می زنند.
۶-چین چیلاها می توانند در گرمائی که برای شما قابل تحمل ست بمیرند!

منبع : chinchillaplanet
ترجمه :شیما.م